Celsite® Baby / Brachial

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Vysoce kompaktní implantabilní porty pro standardní nebo brachiální implantaci

Implantabilní porty Celsite® Baby / Brachial jsou určeny pro jakékoliv stavy, které vyžadují střednědobé až dlouhodobé intermitentní nebo kontinuální podávaní infuzních roztoků do centrálního žilního řečiště.

Jsou určeny pro použití při opakovaném intravenózním podávání např. cytostatik, antibiotik a antivirotik, při parenterální výživě, odběru krve nebo transfúzi.

Port Celsite® Babyport® s velmi nízkým profilem je určen pro malé i větší děti nebo kachektické dospělé. Port Celsite® pro brachiální implantaci umožňuje minimalizovat velikost kapsy pro pohodlné a estetické umístění na horní nebo dolní části paže.

 

Speciální vlastnosti

 • Kompaktní design portu s mimořádně velkou oblastí pro vpich v poměru k celkovým rozměrům.
 • K dostání s RTG-kontrastní značkou CT (neplatí pro trh USA), která umožňuje pod rentgenovým zářením ověřit, zda je port vhodný pro vysokotlakou injekci.
 • Odolnost vůči vysokému tlaku až 325 PSI (22,4 bar).  

 

Obecné vlastnosti

 • Anatomický design a nízký profil trojúhelníkového tvaru pro jednodušší zavedení a větší pohodlí pacienta.
 • Komůrka z titanu pro vyšší bezpečnost.
 • Silikonové septum o vysoké hustotě pro spolehlivý vpich a maximální životnost portu.
 • Dva otvory pro snazší fixaci portu pomocí stehů.
 • RTG-kontrastní katétr je od 5 cm opatřen stupnicí, což napomáhá snadnému, přesnému a bezpečnému zavedení.
 • Zaoblený atraumatickiý hrot katétru.
 • Spolehlivý připojovací kroužek z RTG-kontrastního materiálu zabraňuje zalomení a překroucení katétru
 • MRI kompatibilní, neobsahuje kaučuk, DEHP a PVC.  

 

Dostupné implantační techniky

 • Seldinger
 • Seldinger, Over-the-wire (přes drátěný vodič)