Celsite® Discreet

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Podkožní porty Celsite®

Implantabilní porty s unikátním designem pro vyšší stabilitu portu a lepší kosmetické výsledky.

Implantabilní porty Celsite® Discreet jsou určeny pro jakékoliv stavy, které vyžadují střednědobé až dlouhodobé intermitentní nebo kontinuální podávaní infuzních roztoků do centrálního žilního řečiště.

Jsou určeny pro použití při opakovaném intravenózním podávání např. cytostatik, antibiotik a antivirotik, při parenterální výživě, odběru krve nebo transfúzi.

Patentované připojení katétru Celsite® Discreet na výstupní kanylu v úhlu 90° snižuje riziko přetočení portu a následné obstrukce v důsledku zalomení katétru. Kromě toho speciální design portu podporuje vertikální řez umožňující rychlejší hojení rány a vznik nenápadnější jizvy.

Speciální vlastnosti:

 • Prevence přetočení portu díky patentovanému připojení katétru na výstupní kanylu v úhlu 90°.
 • Umožňuje vertikální řez pro rychlejší hojení rány a vznik nenápadnější jizvy.
 • Kompaktní design portu a v poměru k celkovým rozměrům mimořádně velká plocha pro vpich.
 • K dostání s RTG-kontrastní značkou CT (neplatí pro trh USA), která umožňuje pod rentgenovým zářením ověřit, zda je port vhodný pro vysokotlakou injekci.
 • Odolnost vůči vysokému tlaku až 325 PSI (22,4 bar).

Obecné vlastnosti:

 • Pro fixaci portu stehy je zapotřebí pouze jeden otvor díky sníženému riziku přetočení portu.
 • Komůrka z titanu pro vyšší bezpečnost.
 • K dostání i v malých velikostech pro snazší implantaci u dětských pacientů a pacientů s podvýživou.
 • Silikonové septum o vysoké hustotě pro spolehlivý vpich a maximální životnost portu.
 • RTG-kontrastní katétr je od 5 cm opatřen stupnicí, což napomáhá snadnému, přesnému a bezpečnému zavedení.
 • Zaoblený atraumatický hrot katétru.
 • Spolehlivý připojovací kroužek z rtg-kontrastního materiálu zabraňuje zalomení a překroucení katétru.
 • MRI kompatibilní, neobsahuje kaučuk, DEHP a PVC.  

Dostupné implantační techniky:

 • Seldinger.

Podkožní porty Celsite® jsou zdravotnickým prostředkem.