Celsite® Discreet

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Implantabilní porty s unikátním designem pro vyšší stabilitu portu a lepší kosmetické výsledky

Implantabilní porty Celsite® Discreet jsou určeny pro jakékoliv stavy, které vyžadují střednědobé až dlouhodobé intermitentní nebo kontinuální podávaní infuzních roztoků do centrálního žilního řečiště.

Jsou určeny pro použití při opakovaném intravenózním podávání např. cytostatik, antibiotik a antivirotik, při parenterální výživě, odběru krve nebo transfúzi.

Patentované připojení katétru Celsite® Discreet na výstupní kanylu v úhlu  90o  snižuje riziko přetočení portu a následné obstrukce v důsledku zalomení katétru. Kromě toho speciální design portu podporuje vertikální řez umožňující rychlejší hojení rány a vznik nenápadnější jizvy.

 

Speciální vlastnosti

 • Prevence přetočení portu díky patentovanému připojení katétru na výstupní kanylu v úhlu 90o.
 • Umožňuje vertikální řez pro rychlejší hojení rány a vznik nenápadnější jizvy
 • Kompaktní design portu a v poměru k celkovým rozměrům mimořádně velká plocha pro vpich.
 • K dostání s RTG-kontrastní značkou CT (neplatí pro trh USA), která umožňuje pod rentgenovým zářením ověřit, zda je port vhodný pro vysokotlakou injekci.
 • Odolnost vůči vysokému tlaku až 325 PSI (22,4 bar).

 

Obecné vlastnosti

 • Pro fixaci portu stehy je zapotřebí pouze jeden otvor díky sníženému riziku přetočení portu.
 • Komůrka z titanu pro vyšší bezpečnost.
 • K dostání i v malých velikostech pro snazší implantaci u dětských pacientů a pacientů s podvýživou.
 • Silikonové septum o vysoké hustotě pro spolehlivý vpich a maximální životnost portu.
 • RTG-kontrastní katétr je od 5 cm opatřen stupnicí, což napomáhá snadnému, přesnému a bezpečnému zavedení.
 • Zaoblený atraumatickiý hrot katétru.
 • Spolehlivý připojovací kroužek z rtg-kontrastního materiálu zabraňuje zalomení a překroucení katétru.
 • MRI kompatibilní, neobsahuje kaučuk, DEHP a PVC.  

 

Dostupné implantační techniky

 • Seldinger