Celsite® PICC-Cel
 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Periferně zaváděný centrální katétr pro krátkodobé až dlouhodobé podávání infuzních roztoků do centrálního žilního řečiště

Celsite® PICC-Cel je periferně zaváděný centrální žilní katétr, který je určen pro krátkodobou až dlouhodobou infuzní terapii, například léčbu antibiotiky, odběr krve a transfúzi, totální parenterální výživu (TPN), aplikaci antivirotik a cytostatik. Kromě toho je určen pro monitorování centrálního žilního tlaku (CVP).

Vlastnosti:

  • Reverzní design katétru se zužováním od hrdla v délce 10 cm snižuje riziko krvácení a zvyšuje odolnost proti zalomení a překroucení.
  • PUR katétr s centimetrovou stupnicí od 0 u rozbočovacího hrdla pro snadné, přesné a bezpečné zavedení.
  • K dostání katétry s jedním nebo dvěma lumeny.
  • Katétry s dvěma lumeny umožňují simultánní infuzi, např. nekompatibilních léků.
  • Ke každé položce je přiložen bezjehlový konektor Ultrasite® (jeden pro každý lumen).
  • Bezpečné pro MR (podmíněně MR kompatibilní, pokud se používá s ventilem Ultrasite®).
  • RTG-kontrastní.
  • Odolnost vůči vysokému tlaku až 300 PSI (20,68 bar).
  • Maximální průtok pro vysokotlaké injekce je 5 ml/sec.

Další informace:

  • Souprava Every Celsite® PICC-Cel obsahuje 21g echogenické punkční jehly, vodicí drát, rozlamovací zavaděč, injekční stříkačku Omnifix®, skalpel č. 11, fixační pomůcku Grip-Lok®, metr.

Celsite® PICC je zdravotnický prostředek. Celsite® PICC-Cel jsou periferně zaváděné centrální žilní katétry (PICC) vyrobené z polyuretanu (PUR) v provedení zpětného zúžení. Katétry jsou rentgen kontrastní a je na nich vyznačen každý cm délky. Adaptér postranního portu se používá k napuštění katétru fyziologickým roztokem před a během zavádění a po zavedení katétru se odstraní. Indikace: Katétr Celsite® PICC-Cel lze použít v případě, kdy je zapotřebí centrální linka pro opakovanou krátkodobou až dlouhodobou nitrožilní terapii. Katétry Celsite® PICC-Cel jsou určeny pro nitrožilní terapie, které zahrnují léky, jako je chemoterapie, antibiotika, antivirotika, odběr vzorků či transfuze krve nebo výživa. Lze je použít i pro počítačovou tomografii se zesílením kontrastu (CECT) za použití vysokotlaké injekce (viz „XII Doporučení pro vysokou rychlost průtoku / vysokotlakou injekci) a pro sledování centrálního žilního tlaku (CVP). Katétr Celsite® PICC-Cel se může používat až 3 měsíce. Kontraindikace: • Známá nebo suspektní infekce místa vpichu, bakteriémie nebo septikémie. • Známá alergie na materiály obsažené v soupravě (hlavní suroviny: polyuretan, uhlíková ocel, nerezová ocel, polyvinylchlorid, styren butadienové polymery, silikon, polykarbonát, polypropylen, izopren, polytetrafluoretylen, polyester blokový amid, polyetylen, nitinol). • Pokud pacientovy anatomické poměry neumožňují zavedení nebo navigaci katétru na vybrané místo (velikost těla, např. obézní pacienti) nebo pokud pacient v minulosti podstoupil radioterapii místa pro zavedení katétru. • Předchozí žilní trombóza nebo chirurgické zákroky na cévách v případném místě zavedení. • Závažné koagulopatie. • Implantace agitovaným pacientům (např. s duševní poruchou). • Dermatitida, celulitida nebo jiné místní tkáňové faktory, např. popálená místa, které by mohly ovlivnit implantaci nebo údržbu katétru. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical se sídlem na adrese 26 rue Armengaud, 922 10 Saint-Cloud, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.