Celsite® PICC-Cel
 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Periferně zaváděný centrální katétr pro krátkodobé až dlouhodobé podávání infuzních roztoků do centrálního žilního řečiště

Celsite® PICC-Cel je periferně zaváděný centrální žilní katétr, který je určen pro krátkodobou až dlouhodobou infuzní terapii, například léčbu antibiotiky, odběr krve a transfúzi, totální parenterální výživu (TPN), aplikaci antivirotik a cytostatik. Kromě toho je určen pro monitorování centrálního žilního tlaku (CVP).

Vlastnosti:

  • Reverzní design katétru se zužováním od hrdla v délce 10 cm snižuje riziko krvácení a zvyšuje odolnost proti zalomení a překroucení.
  • PUR katétr s centimetrovou stupnicí od 0 u rozbočovacího hrdla pro snadné, přesné a bezpečné zavedení.
  • K dostání katétry s jedním nebo dvěma lumeny.
  • Katétry s dvěma lumeny umožňují simultánní infuzi, např. nekompatibilních léků.
  • Ke každé položce je přiložen bezjehlový konektor Ultrasite® (jeden pro každý lumen).
  • Bezpečné pro MR (podmíněně MR kompatibilní, pokud se používá s ventilem Ultrasite®).
  • RTG-kontrastní.
  • Odolnost vůči vysokému tlaku až 300 PSI (20,68 bar).
  • Maximální průtok pro vysokotlaké injekce je 5 ml/sec.

Další informace:

  • Souprava Every Celsite® PICC-Cel obsahuje 21g echogenické punkční jehly, vodicí drát, rozlamovací zavaděč, injekční stříkačku Omnifix®, skalpel č. 11, fixační pomůcku Grip-Lok®, metr.

Celsite® PICC je zdravotnický prostředek.