CeSPACE® PEEK

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém náhrady meziobratlového disku z biokompatibilního materiálu PEEK-Optima® pro přední přístup

Je vyroben z biokompatibilního materiálu PEEK-Optima® a je indikován k léčbě degenerativních onemocnění disku krční páteře a nestability v oblasti C3-C7. 

Vzhledem k rentgenové transparentnosti umožňuje systém rychlé a jednoduché posouzení struktury kostí a míru prorůstání kostní tkáně. 

Tantalové kolíky slouží jako markery polohy. 

Modul pružnosti 3,6 GPa napomáhá rozdělení zátěže mezi implantátem a původní kostí, čímž stimuluje proces hojení kosti. 

Kombinace se spolehlivým a snadno použitelným instrumentáriem CeSPACE® nabízí řešení pro úspěšnou fúzi meziobratlového disku krční páteře.

Výhody:

 • Primární stabilita zajištěna přesným uložením implantátu
 • Sekundární stabilita zabezpečena kostní fúzí
 • Široká nabídka velikostí implantátu poskytuje optimální náhradu pro každého pacienta
 • Jednoduché a přehledně uspořádané nástroje
 • V kombinaci s krčním systémem S4® a ABC2 nabízí společnost Aesculap 360° koncepci léčby

Vlastnosti:

 • PEEK-Optima ® je rentgen-transparentní a netvoří artefakty
 • Tantalové markery slouží jako indikátory polohy
 • Anatomický tvar a rýhovaný profil
 • Půlkulový tvar zaručuje maximální kontaktní plochu
 • Možnost použití kosti nebo kostní náhrady pro podporu kostního přemostění
 • Pevné spojení zavaděče implantátu prostřednictvím svorkového mechanismu

Indikace:

Fúze krční páteře v případech: degenerativní nestability, postdiskektomického syndromu a posttraumatické nestability v oblasti C3-C7.

CeSPACE® PEEK je zdravotnický prostředek.