Coroflex® ISAR NEO

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Bezpolymerový koronární stent s uvolňováním sirolimu

 • Zvětšení průměru expanse – zvyšuje radiální stabilitu při zachování stejné flexibility
 • Design zlepšující nepropustnost záření a radiální stabilitu
 • Velmi dobré dopravení stentu do léze- malý profil průchodnosti (crossing profile) 0,031“ - 0,038“
 • Tloušťka strutu stentu pouze 55/65 μm
 • Mimořádná flexibilita system
 • Hydrofilní pokrytí distálního dříku
 • Zlepšená sledovatelnost, a to i v komplexních lézích
 • Sirolimus: protizánětlivé a antiproliferační činidlo
 • Probukol: zpomalováním uvolňování sirolimu
  napodobuje funkci polymeru