Coroflex® ISAR NEO

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bezpolymerový koronární stent s uvolňováním sirolimu

 • Zvětšení průměru expanse – zvyšuje radiální stabilitu při zachování stejné flexibility
 • Design zlepšující nepropustnost záření a radiální stabilitu
 • Velmi dobré dopravení stentu do léze- malý profil průchodnosti (crossing profile) 0,031“ - 0,038“
 • Tloušťka strutu stentu pouze 55/65 μm
 • Mimořádná flexibilita system
 • Hydrofilní pokrytí distálního dříku
 • Zlepšená sledovatelnost, a to i v komplexních lézích
 • Sirolimus: protizánětlivé a antiproliferační činidlo
 • Probukol: zpomalováním uvolňování sirolimu
  napodobuje funkci polymeru