Cystofix® Paed punkční sada

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Souprava pro suprapubickou derivaci močového měchýře pro pediatrii

Katétry Cystofix® mají širokou škálu použití – od akutních indikací až po dlouhodobou péči. Katétry se vyrábějí z polyuretanu nebo silikonu, s balónkem nebo bez, s rovným koncem pro minimální invazivitu nebo s koncem zahnutým, umožňujícím účinnou drenáž moči díky četným postranním otvorům.

Zajistěte pacientům snadnou a bezpečnou drenáž moči díky zlatému standardu suprapubické perkutánní katetrizace.

Vlastnosti:

  • Velmi přesná punkce ostrý hrot kanyly z nerezové oceli
  • Snadné uchopení úchop pomocí 3 křidélek
  • Rozlomitelná kanyla
  • Hladký skluz vnitřní povrch kanyly je ošetřen silikonem a umožňuje hladké zavedení katétru
  • Nižší riziko poranění močové trubice a nekróz
  • Lepší pocit pacienta vyšší komfort v porovnání s permanentním močovým katétrem, zejména pro pacienty na invalidním vozíku

Cystofix® Paed punkční sada, výměnná sada nebo výměnná dilatační sada jsou zdravotnické prostředky určené pro suprapubickou peperkutánní katetrizaci. Složení: Drenážní katetr, předsestavený v drenážní kanyle, ochranná hadice (v případě punkční sady Cystofix®), zátka pro balónkový katetr (nevztahuje se na sadu Cystofix® Paed), drenážní sáčky (objem 2l) s drenážním ventilem a ochranným uzávěrem (pouze v případě punkční sady Cystofix® se sáčky). Indikace: Katetrizace močového měchýře po chirurgických výkonech, v případě dysfunkce močového měchýře, retence moči, k diagnostickým účelům, rozboru moči. Kontraindikace: rakoviny močového měchýře, při antikoagulační a protidestičkové léčbě, v případě sepse abdominální stěny, přítomnosti subkutánního cévního bypassu v suprapubické oblasti. Vedlejší účinky: V případě, že i přes speciální provedení a materiál katetru dojde k usazování složek moči na povrchu materiálu katetru, zkontrolujte pH moči, koncentraci moči a zvažte možnou urinární infekci. Občas se může vyskytnout strangurie z důvodu podráždění cizím tělesem. Upozornění: zavedení suprapubického perkutánního katetru (SPC) a péče o pacienta s SPC musí být provedena pouze kvalifikovaným zdravotnickým personálem proškoleným k provádění těchto úkonů. Výrobky Cystofix® nejsou určeny k dlouhodobé implantaci. Výrobcem těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků a další důležité informace.

Související produkty

Cystofix® punkční sada
Další
Cystofix® Paed punkční sada
Další