Dekontaminační kontejner

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Dokončí cyklus nástroje

  • Chrání personál a prostředí před kontaminací během transportu použitých nástrojů. 
  • Dekontaminační kontejnery jsou stejné velikosti jako standardní kontejnery, což umožní standardizovaný zpětný transport a automatizované procedury. 
  • Protože kontejnery jsou vyrobeny z nerezové oceli, mohou být nástroje umístěny do kombinovaných čistících a dezinfekčních látek ihned po použití.