Dočasné atraumatické endo-cévní svorky

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Laparoskopické svorky bulldog

Zvláště u dočasných laparoskopických svorek je zásadně důležité použít a vyjmout svorky snadno a rychle. Z toho důvodu je snadná manipulace se svorkami bulldog extrémně důležitá. Tyto požadavky jsou považovány za logické.

Výhody

 •  Svorka bulldog neblokuje žádný port během aplikace, protože aplikační kleště mohou být vytaženy po naložení svorky 
 •  S okludovanou cévou nebo orgánem lze manipulovat podle požadavku a změnit její/jeho polohu podle potřeby pro příslušnou fázi operace. To vede k menšímu traumatu 
 •  Svorka bulldog má vždy stejný definovaný tlak

Vlastnosti

 •  Snadná, bezpečná a rychlá aplikace svorky a její sejmutí
 •  Velké portfolio s osmi cévními svorkami a jednou intestinální svorkou
 •  Cévní svorky jsou k dispozici jako žilní svorky (snížená klampovací síla) a arteriální svorky, podle požadavku
 •  Konstantní definovaná klampovací síla je označena na každé svorce
 •  Cévní svorky jsou dodávány s atraumatickým zoubkováním DeBAKEY
 •  Volba kleští pro přímou a zahnutou aplikaci svorky
   

Indikace

Laparoskopická urologie a vaskulární chirurgie