Endoskopické svorky a kleště

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dočasné atraumatické endo-cévní svorky

Zvláště u dočasných laparoskopických svorek je zásadně důležité použít a vyjmout svorky snadno a rychle. Z toho důvodu je snadná manipulace se svorkami bulldog extrémně důležitá. Tyto požadavky jsou považovány za logické.

Vlastnosti:

  • Snadná, bezpečná a rychlá aplikace svorky a její sejmutí.
  • Velké portfolio s osmi cévními svorkami a jednou intestinální svorkou.
  • Cévní svorky jsou k dispozici jako žilní svorky (snížená klampovací síla) a arteriální svorky, podle požadavku.
  • Konstantní definovaná klampovací síla je označena na každé svorce.
  • Cévní svorky jsou dodávány s atraumatickým zoubkováním DeBAKEY.
  • Volba kleští pro přímou a zahnutou aplikaci svorky.

Výhody:

  • Svorka bulldog neblokuje žádný port během aplikace, protože aplikační kleště mohou být vytaženy po naložení svorky.
  •  S okludovanou cévou nebo orgánem lze manipulovat podle požadavku a změnit její/jeho polohu podle potřeby pro příslušnou fázi operace. To vede k menšímu traumatu.
  •  Svorka bulldog má vždy stejný definovaný tlak.

Indikace: laparoskopická urologie a vaskulární chirurgie

Dočasné a traumatické endo-cévní svorky a kleště jsou zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je dočasné nasazení při operačních zákrocích a výhradně s použitím originálních kleští k nasazování a odstraňování svorek Aesculap PL530R a PL531R. Cévní svorky PL542S-PL549S se používají k dočasnému svorkování cév: Arteriální cévní svorky – bez pozlacené pružící oblasti s velkou zavírací silou. Venózní cévní svorky – s pozlacenou pružící oblastí. Střevní svorka PL541S se používá k dočasnému zasvorkování střeva. Zdrsnělý povrch v oblasti čelisti brání vyklouznutí střeva. Svorky PL593R a PL594R se používají v kombinaci s intrakorporálním retraktorem PL595SU. Indikace: Dočasné nasazení při operačních zákrocích a výhradně s použitím originálních kleští k nasazování a odstraňování svorek Aesculap PL530R a PL531R. Kontraindikace: Nejsou známy. Bezpečnostní pokyny: Před každým použitím proveďte funkční kontrolu. Výrobek používejte pouze pod vizuální kontrolou. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.