Eledyn™ EB10

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bipolární dočasná balónková elektroda

Eledyn™ EB10 je bipolární dočasná stimulační elektroda s balónkem. Lze ji snadno umístit pomocí nafouknutého balónku. K dispozici je ve velikosti F5.

Katétr je vyroben z antitrombotického PUR. Sada obsahuje 110 cm dlouhou sondu se značkou na každých 100 mm.

Doporučený zavaděč pro sondy Eledyn™ EB10 Intradyn Tear Away F6.

Výhody:

  • Rychlé umístění a menší trauma.
  • Nafouknutý balónek umožňuje, aby průtok krve přirozeně unášel katétr.
  • Pružné tělo se snadno ohýbá v zákrutech a usnadňuje zavedení.
  • Ověřování umístění hrotu katétru podle značek každých 100 mm.
  • Vynikající aplikace a pružnost.
  • Připojovací piny 2 mm z pozlacené nerez oceli.
  • Antitrombotický polyuretan bez toxických plastifikačních látek.

Eledyn™ EB10 je zdravotnický prostředek dočasný bipolární rytmus stimulující balonkový katetr pro transvenózní srdeční stimulaci. Katetr je vyroben z antitrombotického PUR, sada obsahuje 110 cm sondu se značkou na každých 100 mm, elektrody mají délku 3 mm, vzdálenost 10 mm, materiál je radioopakní. Indikace: Pro přenášení stimulačního elektrického podnětu z pulzního generátoru do srdce. Pro přenášení elektrického signálu ze srdce do záznamového zařízení. Upozornění: Respektujte a zvažte potenciální přínosy a rizika spojená s použitím katetru v porovnání s alternativními postupy. Kontraindikace: Neexistují žádné absolutní kontraindikace pro použití dočasných bipolárních rytmus stimulujících katetrů. Pro nejurgentnější a profylaktické situace vyžadující stimulaci je preferována ventrikulární jednokomorová stimulace. Dočasná síňová stimulace je omezena na ty pacienty, kteří mají primární dysfunkci sinusového uzlu, absenci síňových arytmií a intaktní atrioventrikulární nodální funkci.  Komplikace: Veškeré invazivní procedury představuji pro pacienta určité riziko. I když jsou závažné komplikace relativně vzácné, lékaři je doporučeno před rozhodnutím o použití katetru zvážit potenciální výhody a rizika spojená s použitím katetru oproti alternativním postupům. Obecná rizika a komplikace spojena se zavedenými katetry jsou popsána v literatuře (viz IFU). Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.