Drainobag® 40 K6/K8

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nízkovakuové drenážní systémy

  • S velkou schopností zachování původního tvaru
  • Objem 40 ml
  • Na jedno použití
  • Variabilní drénová spojka, Ch. 6 – 18
  • PVC - Redonův drén Ch. 6 nebo 8
  • Jednorázová Redonova zaváděcí jehla Ch. 6 nebo 8

Drainobag® 40 K6/K8 je zdravotnický prostředek, nízkovakuový drenážní systém k odvádění krve nebo sekretu z ran a tělních dutin, aby se zabránilo tvorbě hematomů a seromů. Zaručuje lepší adaptaci a stabilizaci plochy rány a snižuje riziko infekce. Podtlakovou drenáž nepoužívejte, pokud by mohlo dojít k přímému kontaktu s mozkem, játry, slezinou a jinými parenchymatózními orgány. Při správném použití vedlejší účinky nejsou známy. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Deutschland/Germany.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.