Drainobag® 40

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Nízkovakuové drenážní systémy

  • S velkou schopností zachování původního tvaru
  • Objem 40 ml
  • Na jedno použití
  • Variabilní drénová spojka, Ch. 6– 18
  • PVC-Redonův drén Ch. 6 nebo 8
  • Jednorázová Redonova zaváděcí jehla Ch.6 nebo 8