Eccos®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém držáků pro zpracováni motorových komponent 

Řešení pro skladování a mechanické opakované čištění vašich motorových systémů Aesculap.

Základní požadavky na mechanické opakované zpracování v kombinaci se systémem Eccos®

  • Musí být použit vhodný čistič (pH < 11 pro hliníkové komponenty).
  • Teplota čistícího cyklu nesmí překročit 60°C.
  • Doba čištění minimálně tři minuty.
  • Aplikujte pomocný oplachovací prostředek minimálně jednu minutu.
  • Proveďte intenzivní finální oplach pomocí destilované a demineralizované vody úplně zbavené soli.
  • Pouze termální dezinfekce: Pět minut oplach při 96°C pomocí destilované a demineralizované vody úplně zbavené soli.
  • Kompletní program s fází sušení minimálně 10 minut při teplotě nepřesahující 120°.

 

Pro další informace kontaktujte, prosím, našeho zástupce nebo napište e-mail na adresu: powersystems@aesculap.de .

Eccos Systém držáků pro zpracováni motorových komponent je zdravotnický prostředek. Účelem je: systém držáků se používá pro strojové čištění, desinfekci a sterilizaci motorových komponent Aesculap. Indikace: systém držáků se používá pro strojové čištění, dezinfekci a sterilizaci motorových komponent Aesculap. Kontraindikace: nejsou známy. Bezpečnostní pokyny: používejte výrobek pouze v souladu s účelem použití. Rizika: nebezpečí poranění a materiálních škod při používání výrobku v rozporu s jeho určeným použitím, nebezpečí úrazu a materiálních škod v důsledku nesprávné manipulace s výrobkem Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.