Eccos®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Řešení pro skladování a mechanické opakované čištění vašich motorových systémů Aesculap

Základní požadavky na mechanické opakované zpracování v kombinaci se systémem Eccos®: 

  • Musí být použit vhodný čistič (pH < 11 pro hliníkové komponenty) 
  • Teplota čistícího cyklu nesmí překročit 60°C 
  • Doba čištění minimálně tři minuty 
  • Aplikujte pomocný oplachovací prostředek minimálně jednu minutu 
  • Proveďte intenzivní finální oplach pomocí destilované a demineralizované vody úplně zbavené soli. 
  • Pouze termální dezinfekce: Pět minut oplach při 96°C pomocí destilované a demineralizované vody úplně zbavené soli 
  • Kompletní program s fází sušení minimálně 10 minut při teplotě nepřesahující 120°

Kontakt

Pro další informace kontaktujte, prosím, svého zástupce divize Aesculap nebo napište e-mail na adresu e-mail: powersystems@aesculap.de