Finger tip

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Přerušovač sání

Spojka pro přerušované odsávání.

Spojka pro přerušované odsávání je zdravotnický prostředek, který se používá k přerušení sání při drenáží transudátů a exsudátů z dutin, kaveren a abscesů. V závislosti na způsobu použití je nutno uvážit známá rizika, zvláště krvácení, poranění příliš velkým podtlakem (používejte pouze odsávací přístroje se spolehlivým omezením maximálního podtlaku). Pouze k jednorázovému odsání sekretu. Nepoužívat, pokud je obal poškozený, nesterilizovat. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Medinorm Medizintechnik GmBH se sídlem na adrese Gewerbepark 7-9, D-66582 Spiesen-Elversberg, Německo.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.