Flexima® Key Drainable Maxi 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Výpustné velkoobjemové sáčky typu „Maxi“

Produkt je určen pro ileostomiky. 

Produkt má jednoduchý výpustný mechanismus, který umožňuje bezpečnou a snadnou manipulaci a napojení na sběrný systém Flow Collector.

Výpustné sáčky jsou nabízeny se 3 průměry (50, 60 a 80 mm) a používají se s odpovídajícími podložkami.

Flexima® Key Drainable Maxi je zdravotnický prostředek.