Flexima® Key Drainable Roll'Up

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Výpustné sáčky s integrovanou výpustí typu „Roll'Up“ 

Použití sáčku se systémem Roll'Up s integrovanou měkkou svorkou nevyžaduje žádné zvláštní zkušenosti na straně pacienta ani ošetřovatele.

Sáčky dvoudílného systému Flexima® Key jsou nabízeny se 4 průměry (40, 50, 60 a 80 mm) a používají se s odpovídajícími podložkami.

Flexima® Key Drainable Roll'Up je zdravotnický prostředek.