Flexima® 3S Urostomy

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Urostomické sáčky

Nejnovější generace dvoudílného stomického mechanického systému:

  • Jednoduchá aplikace
  • Intuitivní nalepení na základě tří jednoduchých kroků
  • Tři možnosti polohy sáčku v závislosti na konfiguraci těla
  • Zvýšená ochrana proti prosaku mezi podložkou a sáčkem dík inovativnímu spojení
  • Přídavná pojistka se slyšitelným zaklapnutím zajišťuje vysoký pocit bezpečí
  • Možnost fixace páskem ve třech pozicích
  • Poddajnost
  • Minimální tlak na břišní stěnu díky poddajné přírubě při aplikaci
  • Flexibilita po nasazení sáčku na podložku
  • Vysoká diskrétnost

Flexima® 3S je dvoudílný mechanický systém pro pacienty s enterostomií nebo urostomií. Zdravotnický prostředek. Dvoudílný systém se skládá z ploché nebo konvexní podložky s ochranou kožního krytu a kroužkem na připevnění sáčku. Druhy sáčků: uzavřené (kolostomie), výpustné s integrovanou měkkou svorkou typu „Roll'Up“ nebo s vypouštěcím systémem „High-Flow“, ke kterému lze napojit další sběrný sáček „Flow Collector“ (ileostomie), urostomické s vypouštěcím uzávěrem s napojením na další sběrné močové systémy (urostomie). Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical SAS se sídlem na adrese 204 Avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.