Flow Collector

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Vypouštěcí přídavný sběrný systém pro zachycení velkého množství řídké stolice

Tento dvou litrový záchytný sáček, který se připojí ke stomii pacienta, umožňuje zvýšit záchytnou kapacitu v případě velkého množství řídké stolice.

Výhody:

  • Spojovací hadičky: délka: 1,5 m
  • Upravitelná: možno zkracovat po 30 cm
  • Bez nebezpečí ucpání: 15mm hadička a systém proti zlomení hadice
  • Záchytný sáček
  • Velký objem: odpadá potřeba vypouštět sáček v noci
  • Stupnice na boku průhledného sáčku umožňuje snadnou kontrolu a stanovení množství obsahu 
  • Krytka ve spodní části pro snadné vyprázdnění záchytného sáčku

Tento produkt, který se připojuje ke stomickému sáčku pacienta, umožňuje zachytiti velké množství řídké stolice.

Indikace: 

Kterákoliv osoba, která podstoupila ureostomickou, ileostomickou nebo kolostomickou operaci.

Flow Collector je zdravotnický prostředek.