Histoacryl®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Tkáňové lepidlo

Kůže, která je poraněna při nehodě nebo v rámci chirurgického výkonu, je tradičně ošetřena suturou nebo svorkami. Alternativou je použití tkáňového lepidla.

Tkáňové lepidlo Histoacryl® je:

 • Složeno z monomerního n-butyl-2-kyanoakrylátu, který ve 
  styku s tkáňovou tekutinou rychle polymeruje. 
 • Je obarven, aby bylo možno kontrolovat množství naneseného lepidla.
 • K použití v obličeji je dostupná průsvitná verze Histoacryl® L. 
 • Je dodáván ve sterilních umělohmotných ampulích se šroubovacím víčkem.
 • Je v mnoha zemích indikován také k použití při sklerotizaci jícnových a žaludečních varixů. Tyto varixy jsou běžným a nebezpečným následkem portální hypertenze.

Výhody:

 • Žádná bolest, jako při sutuře nebo při použití svorek
 • Šetří čas a náklady (bez nutnosti lokální anestézie, převazu rány, vytahování stehů/svorek a další návštěvy lékaře)
 • Antibakteriální film chrání ránu
 • Rychlé uzavření rány
 • Vyšší pevnost v tahu ve srovnání s ostatními tkáňovými lepidly
 • Jednoduché a přesné dávkování díky tenké kanyle a modré barvě
 • Výběr mezi modrou a průsvitnou verzí
 • Možnost sprchování

Indikace:

 • Uzavření hladké a čerstvé rány na kůži
 • Sklerotizace velkých jícnových a žaludečních varixů
 • Lepení sítěk

Histoacryl® je zdravotnický prostředek.