Histoacryl®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Tkáňové lepidlo

Kůže, která je poraněna při nehodě, nebo v rámci chirurgického výkonu, je tradičně ošetřena suturou, nebo svorkami. Alternativou je použití tkáňového lepidla.

Tkáňové lepidlo Histoacryl® je složeno z monomerního n-butyl-2-kyanoakrylátu, který ve styku s tkáňovou tekutinou rychle polymeruje. Histoacryl® je obarven, aby bylo možno kontrolovat množství naneseného lepidla. K použití v obličeji je dostupná průsvitná verze Histoacrylu® L. Histoacryl® je dodáván ve sterilních umělohmotných ampulích se šroubovacím víčkem.

Histoacryl® je v mnoha zemích indikován také k použití při sklerotizaci jícnových a žaludečních varixů. Tyto varixy jsou běžným a nebezpečným následkem portální hypertenze.

Výhody

 • Žádná bolest, jako při sutuře, nebo při použití svorek
 • Šetří čas a náklady (bez nutnosti lokální anestézie, převazu rány, vytahování stehů/svorek a další návštěvy lékaře)
 • Antibakteriální film chrání ránu
 • Rychlé uzavření rány
 • Vyšší pevnost v tahu ve srovnání s ostatními tkáňovými lepidly
 • Jednoduché a přesné dávkování díky tenké kanyle a modré barvě
 • Výběr mezi modrou a průsvitnou verzí
 • Možnost sprchování

Indikace

 • Uzavření hladké a čerstvé rány na kůži
 • Sklerotizace velkých jícnových a žaludečních varixů
 • Lepení sítěk