Jednorázové titanové svorky

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Ligaturové a označovací klipy a endoskopické aplikátory svorek

Titanové ligační svorky pro otevřené a endoskopické chirurgické výkony.

Jednorázové svorky Aesculap mohou být použity při laparoskopických a rovněž při otevřených chirurgických výkonech. 

Existuje velký výběr aplikátorů pro různé velikosti svorek - malé, střední, středně-velké a velké. Jsou ideální kombinací s prokázanými titanovými ligačními svorkami Aesculap.

Vlastnosti:

  • Největší možná stabilita a bezpečné držení svorky 
  • Dostupnost aplikátorů v různých délkách a zahnutích 
  • Speciální klampovací mechanismus titanových svorek

Výhody:

  • Úzký a jemný hrot nástroje poskytuje optimální přehled.
  • Optimalizovaný vnitřní profil svorek poskytoval největší možní kontaktní povrch.
  • Snadné odstranění díky zoubkovaným zásobníkům na svorky.

Indikace:

Různé indikace u otevřeného a laparoskopického chirurgického výkonu

Ligaturové a označovací klipy a endoskopické aplikátory svorek jsou zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je použití pro ligaturu cév a dutých orgánů a k označování anatomických struktur. Výrobek se používá v kombinaci s titanovými ligaturovými a označovacími svorkami Aesculap. Indikace: Ligatura cév a dutých orgánů a označování anatomických struktur. Kontraindikace: Nepoužívejte při citlivosti na cizí těleso z titanu, při opatřeních omezujících přijetí – například při okluzi trubic. Bezpečnostní pokyny: Nepřipojujte k aplikátoru svorek proud. Při přeříznutí zasvorkovaných struktur nechejte mezi svorkou a místem přeříznutí okraj tkáně v šířce minimálně dvou svorek. Dbejte na to, aby struktura při přeříznutí nebyla pod pnutím. Při zavádění skrz trokar nezavírejte čelisti. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Aplikátor hemostatických svorek (klipů)
Další
Laparoskopický aplikátor titanových svorek
Další