Combitrans monitoring set / Haemofix - Combitrans set

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jednorázový snímač Combitrans pro kontinuální měření krevního tlaku a stanovení dalších důležitých hemodynamických parametrů

Sortiment výrobků Combitrans:

 • Sterilní snímač Combitrans, jednotlivý.
 • Sady na monitorování tlaku Combitrans, jednotlivé.
 • Sady na monitorování tlaku Combitrans, vícečetné – dvojlinka, trojlinka.
 • Monitorovací sady Exadyn s možností arteriálního i žilního měření přes jeden snímač.
 • Monitorovací sady Heamofix na uzavřený odběr krve s bezjehlovým adaptérem a rezervoárem Haemofix.
   

Řešení pro zákaznické sety:

S  naším obchodním zástupcem můžete vytvořit svou vlastní monitorovací sadu Combitrans obsahující komponenty, které potřebujete. Individuální a uživatelsky přátelská řešení jsou kombinována s ekonomickými a ekologickými výhodami.
 

Výhody senzoru:

 • Kompaktní a 100% testované jednotky pro vynikající přenos tlaku.
 • Moderní čipová technologie pro přesnou registraci hodnot.
 • Kalibrovaný senzor s konstantními elektrickými parametry.
 • Optimalizovaný průtok pro snadné plnění bez vzduchových bublinek.

 Výhody komponentů:

 • Proplachovací zařízení: 
  - Rychlost kontinuálního proplachování 3 ml/h při 300 mmHg.
  - Rychlost rychlého proplachování > 2 ml/s.
 • Průhledný kryt pro snadnou vizuální kontrolu. Zvýšená bezpečnost je zajištěna pravoúhlým testem.
 • Discofix®-3: Třícestný uzavírací ventil verze zapnuto/vypnuto. Barevné rozlišení. 
 • Tlakové hadičky Combidyn: Optimalizováno pro měření tlaku. Barevné rozlišení.

Combitrans monitoring set je zdravotnický prostředek – jednorázový převodník – je určen pro měření fyziologických tlaků. Fungují na základě piezorezistivního principu a převádějí tlakové signály na signály elektrické. Připojený monitor zpracovává dále tento signál a znázorňuje ho graficky nebo ho uchovává v paměti počítače. Tlaková monitorovací souprava je složena z převodníku, plnícího a proplachovacího systému, hadiček a kohoutů, které ji připojují ke katetrům předem zavedeným do pacienta, který má být monitorován. Combitrans je také k dispozici jako souprava tzv. jednolinky, dvoulinky nebo trojlinky. Indikace: Jednorázové převodníky Combitrans se používají pro kontinuální měření fyziologických krevních tlaků. Kontraindikace nejsou známy. Prosím pozor: Jednorázové převodníky Combitrans by měly být používány zkušenými pracovníky nebo pod jejich dohledem. Rizika: Potenciální komplikace zahrnují infekci, embolizaci vzduchovými bublinami nebo krevními sraženinami, převodnění infúzemi a netěsnost systému. Netěsné spojky umožní vniknutí vzduchu do systému a nesprávný nízký záznam tlaku. Vznik trombu může okludovat systém a znemožnit správné měření. Vzduchové bublinky mohou navíc negativně ovlivnit záznam tlaku. Vzduchové bublinky by měly být opatrně odstraněny z proplachové komůrky a hadiček, aby se zabránilo jejich vniknutí do převodníku. Spojky kabelů, které nejsou připojeny k sobě nebo tekutina na těchto spojkách a zástrčkách mohou způsobit artefakty. Po odběru vzorku krve ze systému by měl být aktivován rychlejší průtok na injekční pumpě k proplachu celého systému. Stejně tak by měl být aktivován rychlý průtok na proplachovacím zařízení Combitrans. Jednorázové převodníky Combitrans používejte společně pouze s monitory třídy BF nebo CF. Převodníky Combitrans jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Haemofix Combitrans monitoring set je zdravotnický prostředek – jednorázový převodník – je určen pro měření fyziologických tlaků. Fungují na základě piezorezistivního principu a převádějí tlakové signály na signály elektrické. Připojený monitor zpracovává dále tento signál a znázorňuje ho graficky nebo ho uchovává v paměti počítače. Tlaková monitorovací souprava je složena z převodníku, plnícího a proplachovacího systému, odběrového portu a rezervoáru pro automatickou aspiraci tekutiny z pacienta, hadiček a kohoutů, které ji připojují ke katetrům předem zavedeným do pacienta, který má být monitorován. Haemofix Combitrans je také k dispozici jako souprava tzv. jednolinky, dvoulinky nebo trojlinky nebo jednolinky Haemofix Exadyn s možností měření tlaku z tepny či žíly. Indikace: Jednorázové převodníky Haemofix Combitrans se používají pro kontinuální měření fyziologických krevních tlaků. Kontraindikace nejsou známy. Prosím pozor: Jednorázové převodníky Haemofix Combitrans by měly být používány zkušenými pracovníky nebo pod jejich dohledem. Rizika: Potenciální komplikace zahrnují infekci, embolizaci vzduchovými bublinami nebo krevními sraženinami, převodnění infúzemi a netěsnost systému. Netěsné spojky umožní vniknutí vzduchu do systému a nesprávný nízký záznam tlaku. Vznik trombu může okludovat systém a znemožnit správné měření. Vzduchové bublinky mohou navíc negativně ovlivnit záznam tlaku. Vzduchové bublinky by měly být opatrně odstraněny z proplachové komůrky a hadiček, aby se zabránilo jejich vniknutí do převodníku. Spojky kabelů, které nejsou připojeny k sobě nebo tekutina na těchto spojkách a zástrčkách mohou způsobit artefakty. Po odběru vzorku krve ze systému by měl být aktivován rychlejší průtok na injekční pumpě k proplachu celého systému. Stejně tak by měl být aktivován rychlý průtok na proplachovacím zařízení Haemofix Combitrans. Jednorázové převodníky Haemofix Combitrans používejte společně pouze s monitory třídy BF nebo CF. Převodníky Haemofix Combitrans jsou určeny pouze k jednorázovému použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.