Lineární katr a zásobníky

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jednorázové staplery pro vnitřní použití

  • Katr je stapler určený na současné přetnutí / přeříznutí tkáně, cév a sešití. Zároveň jej lze využít na „side-to-side“ anastomózy. 
  • Hlavní využití je v břišní chirurgii, hrudní chirurgii a v urologii. 
  • Přínosem je eliminace krvácení oddělených a sešitých částí tkáně, čímž přispívá ke snížení komplikací, zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence.

LC – lineární katr, LCC – náplň do lineárního katru

Lineární katr a zásobníky jsou zdravotnické prostředky.