Lineární katr a zásobníky

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jednorázové staplery pro vnitřní použití

  • Katr je stapler určený na současné přetnutí / přeříznutí tkáně, cév a sešití. Zároveň jej lze využít na „side-to-side“ anastomózy. 
  • Hlavní využití je v břišní chirurgii, hrudní chirurgii a v urologii. 
  • Přínosem je eliminace krvácení oddělených a sešitých částí tkáně, čímž přispívá ke snížení komplikací, zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence.

LC – lineární katr, LCC – náplň do lineárního katru

Lineární katr se zásobníkem pro jednorázové použití, zkráceně LC, je zdravotnický prostředek, který se využívá při rekonstrukci trávicího traktu, anastomóze tkáně, uzavření a transekci u břišních a hrudních orgánů. Tento stapler mohou používat pouze kvalifikovaní chirurgové. Podmíněná bezpečnost pro MR: Neklinické testy prokázaly, že implantabilní svorky vyrobené z titanové slitiny ve stapleru Touchstone jsou podmíněně bezpečné pro zobrazování pomocí MR (MR Conditional). Lze ji bezpečně skenovat za následujících podmínek: Statické magnetické pole o síle 3 Tesla. Prostorový gradient magnetického pole 720 Gauss/cm. Maximální celotělová průměrná specifická míra absorpce (SAR) 2,7 W/kg na 15 minut skenování. Zvýšení teploty související s MRI: V neklinickém testování došlo u implantabilní svorky z Touchstone stapleru vyrobené ze slitiny titanu ke zvýšení teploty o méně než 2 °C při maximální celotělové průměrné specifické míře absorpce (SAR) 2,7 W/kg, dle kalorimetrie 15 minut MR skenování pomocí (3-Tesla/128-MHz, Excite, Software HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR skeneru. Kontraindikace: Vážný mukózní edém. • Nepoužívejte LC se zásobníkem velikosti 3,8 mm na tkáně komprimované na méně než 1 mm nebo více než 1,5 mm, jelikož je tkáň příliš tenká, než aby byla hemostatická nebo příliš silná, aby se svorka správně vytvarovala. • Nepoužívejte LC se zásobníkem velikosti 4,2 mm na tkáně komprimované na méně než 1,5 mm nebo více než 1,8 mm, jelikož je tkáň příliš tenká, než aby byla hemostatická nebo příliš silná, aby se svorka správně vytvarovala. • Nepoužívejte LC se zásobníkem velikosti 4,5 mm na tkáně komprimované na méně než 1,8 mm nebo více než 2,0 mm, jelikož je tkáň příliš tenká, než aby byla hemostatická nebo příliš silná, aby se svorka správně vytvarovala. • V gynekologické chirurgii nepoužívejte tento nástroj na děložní tepny a okolní tkáně, protože tkáň v této oblasti může být příliš tenká, aby bylo možné pomocí nástroje dosáhnout hemostáze. • Nepoužívejte tento nástroj na tkáně, jako je slezina nebo játra, protože je nástroj může poškodit. Nežádoucí účinky nebo komplikace: V rámci biologických testů se neprojevily u tohoto produktu žádné nežádoucí reakce ani komplikace. Nesprávné použití LC lékařem může vést k závažným krvácivým komplikacím a průsaku. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Touchstone International Medical Science Co., Ltd., se sídlem: 21A Science Plaza International Science Park, No. 1355 Jinjihu Avenue, 215021 Suzhou, Čína.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.