MACS TL®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Přední modulární systém pro léčbu hrudní a bederní páteře

Slouží společně v kombinaci s mnoha dalšími miniinvazivními metodami s předním přístupem, operatérovi jako vhodný doplňkový prostředek k zadním zákrokům. Důsledkem je celkové snížení chirurgické zátěže pacienta a lepší výsledky léčby.

Díky důkladně promyšlenému designu MACS TL® se jedná o velmi rozmanitý a všestranný systém.

Modulární stavba umožňuje léčbu úrazových i neúrazových degenerativních poškození plotének, tumorů, a skolióz. Možnost použití podélných 5,2mm tyčí k víceetážovému řešení skolióz ošetřovaných předním přístupem.

Vzhledem ke své pevné konstrukci, spolehlivosti a jednoduchosti monokortikálních šroubů poskytuje systém MACS TL® vysokou biomechanickou stabilitu.

Vlastnosti:

 • Standardní polyaxiální a fixační šrouby.
 • Hrudní polyaxiální a fixační šrouby.
 • XL polyaxiální šrouby pro zpevnění kostního cementu.
 • Různé délky spojovacích dlah.
 • Kanylované nástroje a implantáty pro miniinvazivní a endoskopické zákroky.
 • HMA monoaxiální a polyaxiální šrouby.
 • Šrouby pro fixaci kostního štěpu.

Výhody:

 • Miniinvazivní a endoskopický přístup.
 • Nízký profil spojovací (stabilizační) dlahy.
 • Možnost použití podélných 5,2mm průsvit tyčí k viceetážovému řešení skolióz ošetřovaných předním přístupem.
 • Snadná integrace do anatomické struktury páteře.
 • Pevný zámkový mechanismus a vysoká stabilita implantátu.
 • Zaváděné kanylované nástroje a implantáty se zavaděčem.
 • Možnost použití dvojitých šroubů Twin nebo jednoduché HMA provedení.

Indikace:

Stabilizace a fúze hrudní a bederní páteře pomocí:

 • Polyaxiálních Twin šroubů při léčbě zlomenin, spinálních tumorů, degenerativních onemocnění plotének (spondylolistéza, spondylolýza, spinální stenóza) a posttraumatické nestability a různých typů skolióz.
 • Polyaxiálních HMA šroubů v případě spinálních tumorů, degenerativních onemocnění plotének (spondylolistéza, spondylolýza, spinální stenóza) a posttraumatických nestabilit pokud není, z důvodu intaktní páteře, možný zadní přístup.
 • Monoaxiálního HMA systému pro léčbu poškození páteře předním přístupem.

Pro další informace, prosím, kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo zašlete e-mail na adresu spine@aesculap.com.

MACS TL® je zdravotnický prostředek.