Mini kontejner

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém sterilizačního kontejneru 

  • Pro malé soupravy a malé nástroje.
  • Specificky navržený pro malé soupravy nástrojů nebo jemné, drobné nástroje pro mikrochirurgii, ENT, dentální chirurgii a neurochirurgii. 
  • Nový uzamykací systém zaručuje bezpečné uzavření a hygienické otevření kontejneru. 
  • Rychlé uvolnění připevnění filtru poskytuje rychlou a snadnou výměnu sterilizačního filtru Aesculap. 
  • Různé tvary vany umožní použití mini kontejneru v různých procesech parní sterilizace.

Mini kontejner je zdravotnický prostředek.