Nephrofix® Certo®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Set pro perkutánní nefrostomii

 • Měřidlo Cutfix® – skalpel Fig. E 11 Omnifix® – jednorázová injekční stříkačka 10 ml – konus se závitem trojdílná kovová punkční jehla 1,3 x 220 mm
 • S nastavitelnou hloubkou vpichu.
 • Certoguide® J3 – zavaděč 0,8 x 900 mm.
 • Chromniklová ocel, nekorodující.
 • Vysoce ohebný hrot tvaru J, tuhá zbývající část (300 mm) bez nebezpečí zalomení, flexibilní konec.
 • Snadné zavádění dilatátoru.

Dilatátory:

 • Rtg – kontrastní.
 • Poslední dilatátor dvouplášťový s rozlomitelným vnějším pláštěm Certon® – katétr 40 cm ze speciálního polyuretanu zkoušeného dle GMP, biokompatibilní, termoelastický.
 • Barevné značení délky.
 • Centrální a postranní otvory.

Nephrofix® Certo® – výměnná souprava:

 • Zavaděč dilatátoru 1 nebo 2 kusy.
 • Rtg – kontrastní.
 • Poslední dilatátor dvouplášťový s rozlomitelným vnějším pláštěm katétr z Certonu® 40 cm ze speciálního polyuretanu zkoušeného dle GMP, biokompatibilní, termo elastický.
 • Barevné značení délky.
 • Centrální a postranní otvory.

Dvojité balení, sterilní.

Nephrofix® Certo® jsou sety pro perkutánní nefrostomii. Zdravotnický prostředek. Indikace: K výměně zavedeného nefrostomického katétru. Složení: Polyuretanový katétr, vodicí drát, dilatátory z nichž poslední má nasazen rozlomitelný obal (pouzdro), u SD setu katétr s polohovací trubicí. Kontraindikace: Žádné. Rizika: Při zalomení či zaškrcení katétru v úrovni kůže, při jeho inkrustaci či ucpání, dochází ke stagnaci odtoku moči a vzniká městnání v dutému systému ledviny. Při fixaci katétru, přišití/přilepení, je nutné se jeho zaškrcení či zalomení vyvarovat. Doporučená doba ponechání katétru: Nephrofix® Certo® není považován za trvalý implantát. Při dlouhodobé léčbě by měl být katétr vyměňován každé tři měsíce. Funkce katétru musí být kontrolována v pravidelných intervalech. Metodu kontroly a délku intervalů stanoví lékař. Náprava funkčnosti musí být provedena odpovídajícími prostředky. Upozornění: Opětovné použití prostředků určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti prostředku, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Používejte jen originální nepoškozené balení. Neresterilizujte. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Prosím pečlivě si přečtěte návod k použití, protože tento obsahuje důležité informace o možných rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků