Novosyn® Quick
 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Rychle vstřebatelné, pletené a potahované šicí vlákno z polyglaktinu 910

 • Novosyn® Quick je chirurgický šicí materiál, vyrobený z kopolymeru složeného z glykolidu (90 %) a L-laktidu (10 %)
 • Je určen k sešití měkkých tkání v místech, kde je vyžadována jen krátkodobá pevnost sutury a výhodou rychlá resorpce šicího vlákna.
 • Profil rychlé degradace je výhodný zejména z pohledu následné péče, protože stehy není třeba odstraňovat. Materiál si po 5 dnech uchovává přibližně 50 % původní pevnosti v tahu. Pevnost se začíná snižovat po 7 až 10 dnech.
 • Použití rychleji absorbovatelné formy polyglaktinu 910 k ošetření traumatu perinea je spojeno s výrazně menšími bolestmi (navíc bez nutnosti odstranit stehy) v porovnání se standardními vstřebatelnými syntetickými materiály.
 • Nižší molekulární hmotnost tohoto polymeru umožňuje rychlou resorpci vlákna Novosyn® Quick hydrolýzou. Stehy vypadávají 7-10 dní po výkonu nebo je lze v případě potřeby setřít vlhkým mulovým čtvercem.

Výhody:

 • Bezpečnost a komfort pacientů
 • Rychlý profil degradace
 • Pevnost tahu v uzlu
 • Velmi hladký povrch a dobrá manipulace
 • Flexibilita šicího vlákna

Hlavní indikace:

 • Sutura episiotomie
 • Sutura kůže

Novosyn® Quick je zdravotnický prostředek.