Novosyn®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Šicí materiál pletený střednědobě vstřebatelný

Šicí vlákno nové generace, vyrobené z pleteného kopolymeru kyseliny glykolové a kyseliny L-mléčné PGLA = [poly(glykolid-co-laktid 90/10)]. 

Má ideální a bezpečný profil degradace. Vysoká původní pevnost kopolymeru PGLA [poly(glykolid-co-laktid 90/10)] v tahu poskytuje sutuře potřebnou odolnost a zajišťuje bezpečné a nerušené zhojení rány.

Výhody:

  • Lehké a hladké vázání uzlů
  • Snadné dotažení a umístění uzlu
  • Vynikající pevnost uzlu
  • Minimalizovaná zánětlivá reakce
  • Kvalitní šicí jehly
  • Návlek s jehlou, pro otevřené chirurgické zákroky i pro miniinvazivní výkon

Šicí vlákna Novosyn® dodáváme na trh v kombinaci s vynikajícími jehlami z řady Easyslide.

  • Hrot jehly si udržuje dobrou schopnpst průniku i po ušití několika stehů
  • Prvotřídní pevnost v pohybu
  • Nerezavějící ocel (řada 300)
  • Dokonalé spojení jehly s vláknem

Novosyn® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je adaptace okrajů rány, aby mohlo nerušeně proběhnout jejich hojení. Indikace: Novosyn je indikován v případech k chirurgická praxe vyžaduje použití vstřebatelných syntetických splétaných šicích materiálů, zvláště v oblasti gastrointestinálního traktu, v gynekologii, urologii a na ligatury. Je indikován také v oftalmologii a mikrochirurgii v případě, že je preferován vstřebatelný materiál. Kontraindikace: Šicí materiál je kontraindikován v případě, že je vyžadováno, aby šicí materiál dlouhodobě podporoval uzavření rány. Bezpečnostní pokyny: Materiál se nesmí znovu sterilizovat. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical, S.A. se sídlem na adrese Ctra. de Terrassa 121, 08191 Rubí, Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.