Odsávací katétr standard

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Plochá trubička bez otřepů a atraumatická špička s kulatým koncem katétru pro minimální podráždění sliznice

  • Lékařská kvalita trubky.
  • Měkký PVC 79 ±4 Shore A.
  • Jednotlivě balené, sterilní.

Odsávací katétr standard je zdravotnický prostředek, který se používá k drenáži transudátů a exsudátů z dutin, kaveren a abscesů. Je vyroben z měkčeného PVC s traumatickou špičkou s kulatým koncem a centrálním otvorem katétru pro minimální podráždění sliznice. Katétr standard má navíc dva malé bočním otvory, které brání špičce katétru, aby se přisála. V závislosti na způsobu použití je nutno uvážit známá rizika, zvláště krvácení, poranění příliš velkým podtlakem (používejte pouze odsávací přístroje se spolehlivým omezením maximálního podtlaku). Nepoužívat v případě poruchy krevní srážlivosti (absolutní nebo relativní kontraindikace). Pouze k jednorázovému odsání sekretu. Vzhledem k možnosti poranění neponechávat in situ. Nepoužívat, pokud je obal poškozený, nesterilizovat. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Medinorm Medizintechnik GmBH se sídlem na adrese Gewerbepark 7–9, D-66582 Spiesen-Elversberg, Německo.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.