S4® Spinal System

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Zadní spinální fixační systém torakolumbální páteře

S4® vyjadřuje 4 základní vlastnosti: 

 • malý (small)
 • stabilní (stable)
 • jednoduchý (simple) 
 • bezpečný (safe)

Byl vyvinut na základě původní představy a požadavků odborníků z oblasti spinální chirurgie o fixačním systému s extrémně nízkým profilem a velmi dobrou schopností stabilizace v oblasti torakolumbální páteře. 

Díky malým rozměrům, stabilní konstrukci šroubů a současně jednoduché aplikaci, se jeví jako mimořádně bezpečný systém, vhodný pro stabilizaci páteře zadním přístupem.

Vlastnosti:

 • Monoaxiální a polyaxiální transpedikulární šrouby.
 • Rovné a zakřivené podelné tyče.
 • Pevné a nastavitelné příčné spojky.
 • Široký výběr háčků.
 • Snadné použití a manipulace.
 • Instrumentárium pro repozici spondylolistézy.
 • Instrumentárium pro redukci fraktur.
 • Kanylované nástroje a pedikulární šrouby pro minimálně invazivní chirurgické zákroky.
 • Speciálně konstruované pedikulární šrouby pro zpevnění cementu.

Výhody:

 • Komplexní systém páteřní fixace s možností praktického využití pro široké spektrum indikací.
 • V kombinaci se systémem MLD Spine Classics a T-Space® se jedná o minimálně invazivní chirurgickou metodu.
 • Vysoká biomechanická stabilita při zachování mimořádně malé velikosti implantátu.
 • Kompletní léčba zlomeniny může být provedena při použití velmi malého počtu komponent systému.
 • Bezpečná léčba spondylolistézy s jednoetážovou fúzí.
 • Možnost napojení krčního systému S4®.

Indikace:

Stabilizace torakolumbální páteře v případě: zlomenin, dislokace, degenerativní nestability, postdiskektomického syndromu, spondylolistézy, skoliózy, posttraumatické nestability a tumorů a skolióz řešených šroubovými systémy.

S4® Spinal System je zdravotnický prostředek.