Pleuracan®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Souprava pro drenáž pleurální dutiny a hrudní drenáž

 • Tenkostěnná punkční jehla s krátkým hrotem 3,35×78 mm.
 • Katétr z Certonu® 2,7 x 450 mm.
 • Ze speciálního polyuretanu zkoušeného dle GMP, biokompatibilní.
 • Termoelastický.
 • Rtg-kontrastní.
 • Uzavírací zátka.
 • Ochranný obal na katétr.
 • Násuvná jehla.
 • Dvojitý zpětný ventil se spojkou pro Pleuracan®.
 • Jímací sáček 2,0 l.

Omnifix®

 • Jednorázová injekční stříkačka se závitem.
 • 50 ml.

Discofix® 3

 •  Trojcestný ventil se spojovací hadičkou 100 mm.

Pleuracan® je zdravotnický prostředek, který se používá k drenáží transudátů a exsudátů z pleurální dutiny, plicních kaveren a plicních abscesů, ascites, léčba při pneumotoraxu, výplach pleurálních empyémů a abscesů v ostatních tělních dutinách, instilace léků do tělních dutin, trans tracheální insuflace kyslíkem a naléhavá ventilace plic. Základní souprava Pleuracan® obsahuje: • 1 punkční jednotka, • 1 spojovací díl, • 1 ochranný prvek proti zalomení katetru. Doplňky k soupravě Pleuracan®: • 1 injekční stříkačka Omnifix® 60 ml, • 1 sběrný sáček na sekret. V závislosti na způsobu použití je nutno uvážit známá rizika, zvláště krvácení, poranění viscerální pleury a plic, poškození plic příliš velkým podtlakem (používejte pouze odsávací přístroje se spolehlivým omezením maximálního podtlaku), oběhové potíže při odsátí příliš velkého množství pleurálního výpotku a ascitu, infekce, pneumotorax při nesprávném způsobu použití. Nepoužívat v případě poruchy krevní srážlivosti (absolutní nebo relativní kontraindikace). Nepoužívat, pokud je obal poškozený, nesterilizovat. Pozor: 1) Sběrný sáček na sekret nezavěšujte nebo neumisťujte nad úroveň pacienta, nebo eventuální pomalý zpětný tok sekretu by mohl pacienta ohrozit. 2) Při zavádění katetru je nutno dodržet aseptické podmínky. 3) Katetr nikdy nevytahujte zpět přes kovovou jehlu, protože by mohlo dojít k jeho odříznutí. Vytáhněte punkční jehlu a ochranný obal katetru přes zavedený katetr. 4) Je nutno provést rtg kontrolu polohy drénu. Při pneumotoraxu zkontrolujte průchodnost a těsnost katetru tak, že pacient zakašle, přičemž spojka s ventily je ponořená do sklenice s vodou. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.