Pleurofix® No. 1

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Souprava pro punkci pleurální dutiny

  • Tenkostěnná punkční jehla s krátkým hrotem 1,8 x 80 mm.
  • Spojovací hadička zakončená závitem.
  • Omnifix® jednorázová injekční stříkačka se závitem – 60 ml.
  • Jímací sáček 2,0 l se spojovací hadičkou 90 cm.
  • Discofix® – 3 trojcestný ventil, žlutý.

Pleurofix® No.1 je zdravotnický prostředek, kterých se používá k odsávání sekretu z pleurální dutiny, pneumotorax, anebo k výplachu pleurálního prostoru, instilace léků. Pleurofix® No.1, souprava obsahuje: • Tenkostěnnou punkční jehlu, • Omnifix® – Luer inj. stříkačku 1,8 x 80 mm, 50 ml (značený obsah do 60-ti ml), • Discofix® – třícestný kohout, žlutý, • Jímací sáček 2,0 l. Pleurofix® No.2, souprava obsahuje: • Tenkostěnnou punkční jehlu, • Omnifix® – Luer inj. stříkačku 1,8 x 80 mm, 50 ml (značený obsah do 60-ti ml), • Antirefluxní ventil, • Jímací sáček 2,0 l. V závislosti na indikaci k použití může dojít k některým rizikům, zvláště ke: • krvácení, • poranění viscerální pleury či plíce, • poškození plíce v důsledku vysokého sacího tlaku (používat pouze odsávací zařízení se spolehlivým ohraničením sacího tlaku), • poruchám krevního oběhu po odsáti velkého množství pleurální tekutiny, • infekci, • pneumotoraxu při nesprávném způsobu použití. Vzhledem k možnosti poranění neponechávat in situ. Nepoužívat v případě poruchy krevní srážlivosti (absolutní nebo relativní kontraindikace). Nepoužívat, pokud je obal poškozený, nesterilizovat. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo. 

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.