Retrakční systém FRANKFURT

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Mini-retrakční systém

Díky jeho dvěma konstrukcím může být retrakční systém FRANKFURT použit u operací štítné žlázy a také v pediatrické chirurgii.  

Konstrukce pro operace štítné žlázy:

  • Krční oblast představuje velmi omezené operační pole pro OR tým v důsledku jejího umístění a s ohledem na oddělení mezi sterilními a nesterilními oblastmi.
  • Díky speciálně zahnuté konstrukci je možné se snadněji dostat ke štítné žláze.
  • Pomocí retrakčního systému FRANFURT může být místo exponováno bez další asistence. Použití dalších retraktorů je možné. 

Konstrukce pro pediatrické operace:

  • Díky její malé velikosti a délce je konstrukce pro pediatrické operace univerzálně přijatelná pro pediatrickou chirurgii pro všechny břišní indikace.
  • Konstrukce pro pediatrické operace může být použita bez další fixace k operačnímu stolu.

Výhody:

  • Na retrakční systém FRANKFURT mohou být retraktory umístěny kdekoli na konstrukci.
  • Retraktory jsou fixovány na konstrukci pomocí speciálních fixačních svorek.
  • Pohyb retraktorů v jakémkoli směru ve třech rozměrech.

Poznámka:

Konstrukce pro operace štítné žlázy vyvinutá na návrh OR sestry Mechthild Wendové ve spolupráci s:  

Chirurgische Klinik des St. Marien-Krankenhauses der Katharina Kaspar Kliniken
Chairman Professor. Dr. med. J. Schumann
Katharina-Wagner-Str. 14
60318 Frankfurt/Main, Německo  

Konstrukce pro pediatrické operace navržená ve spolupráci s:  

Prof. Dr. med Klaus Heller Head of the department of Pediatric Surgery
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Klinik für Allgemeinchirurgie
Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt/Main, Německo

Retrakční systém FRANKFURT je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je použití k rozšíření operačního přístupu v chirurgii strumy, resp. ve všeobecné abdominální dětské chirurgii v kombinaci s nástroji k tomu určenými. Indikace: Retrakční systém Frankfurt se používá k rozšíření operačního přístupu v chirurgii strumy, resp. ve všeobecné abdominální dětské chirurgii v kombinaci s nástroji k tomu určenými. Kontraindikace: Nejsou známy kontraindikace. Bezpečnostní pokyny: Bezpečná manipulace a příprava k použití: • Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. • Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. • Výrobek používejte pouze k určenému účelu použití, viz účel použití. • Nový výrobek od výrobce po odstranění transportního obalu a před první sterilizací vyčistěte (ručně nebo strojově). • Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. • Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje: volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené části. • Nikdy nepoužívejte poškozený anebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. • Jednotlivé poškozené díly okamžitě nahraďte originálními náhradními díly. • Kontaktní plochy výrobku udržujte v průběhu operace čisté. Zaschlé zbytky tkáně nebo tělesných tekutin otírejte vlhkým tamponem. Riziko poškození výrobku v důsledku použití nevhodných čisticích/dezinfekčních prostředků a/nebo příliš vysokých teplot! • Používejte čisticí a dezinfekční prostředky podle pokynů výrobce; přípustné pro plasty a ušlechtilou ocel; které nenapadají změkčovací přísady (např. v silikonu). • Dodržujte pokyny pro koncentraci, teplotu a dobu působení. • Nepřekračujte maximální přípustnou teplotu čištění 96 °C. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.