Retrakční systém Vario

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Retraktory s integrovaným studeným světlem a vyměnitelnými čepelemi

Retrakční systém Vario je univerzální retrakční systém určený pro otevřenou chirurgii, maxilofaciální chirurgii a gynekologii.

Výhody:

  • Dodatečné intenzívní osvětlení operačního pole.
  • Plochý oválný design nosiče světla pro práci bez zábran.
  • Neoslňující pro šikmé světlo pro detekci nejmenších detailů.
  • Univerzální nosič světla pro různé indikace.
  • Široké spektrum různých retraktorů s distálními zahnutými čepelemi pro optimální retrakci tkáně.
  • Bezpečná fixace a snadná výměna retrakčních čepelí.
  • Ergonomická práce vzhledem k variabilní úpravě rukojeti.
  • Hladké povrchy pro bezproblémové čištění a sterilizaci kompletního systému.

Rukojeti s vodičem chladného světla jsou zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je, že slouží k přidržení tkáně hákem a na osvětlení operačního pole. Indikace: Slouží k přidržení tkáně hákem a na osvětlení operačního pole. Kontraindikace: Nejsou známy kontraindikace. Bezpečnostní pokyny: Bezpečná manipulace a příprava • Výrobek a příslušenství smějí provozovat a používat pouze osoby, které mají potřebné vzdělání, znalosti a zkušenosti. • Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. • Používejte výrobek v souladu s účelem použití, viz účel použití. • Nový výrobek od výrobce po odstranění transportního obalu a před první sterilizací vyčistěte (ručně nebo strojově). • Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. • Výrobek před každým použitím prohlédněte, zda neobsahuje volné, ohnuté, zlomené, prasklé, opotřebené a odlomené součásti. • Nikdy nepoužívejte poškozený anebo vadný výrobek. Poškozený výrobek okamžitě vyřaďte. • Jednotlivé poškozené díly okamžitě nahraďte originálními náhradními díly. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.