SeQuent® Neo

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Účinný nástroj pro obtížné klinické případy

Vyznačuje se výborným průchodem lézí, což je výsledkem vyvážené kombinace pushability, nízkého profilu balónku a hladkou úpravou katétru.

Výhody:

Zlepšená pushabilita. Zvýšený přenos síly z koncovky katétru na distální špičku pro zlepšený průchod lézí.

Inovativní hydrofilní krytí. Hydrofilní krytí shaftu a balonku zajišťuje snadný průnik do léze.

Použitelný pro techniku kissing-baloon. Shaft katétru navržen i pro kissing baloon techniku pro 6F vodící katétry.

Určen i pro CTO (průměry 1,25 a 1,5 mm). RBP až 18 atm, non-compliant vlastnosti, jeden centrálně uložený marker lepší flexibilitu balonku.

Vynikající hrot katétru a profil balónku. Nízký profil hrotu 0,016“ a crossing-profil balonku od 0,023“ zajišťuje flexibilitu a snadný průnik do léze.

SeQuent® Neo je zdravotnický prostředek – balonkový PTCA katetr systému Rapid Exchange katetr k dilataci koronárních cév v rámci perkutánní transluminální koronární angioplastiky. Před použitím SeQuent® Neo si přečtěte přiložený návod. Indikace: Balonková dilatace stenóz koronárních tepen nebo bypassových štěpů ke zlepšení perfuze myokardu. Kontraindikace: • Spasmus koronární tepny bez signifikantní stenózy • Těžká alergie na kontrastní látky • Léze, u kterých se nepředpokládá možnost ošetření pomoci PTCA nebo jiných intervenčních technik • Pacienti s ejekční frakci < 30 % • Indikace pro operaci bypassu • kontraindikace pro jakoukoli nutnou doprovodnou medikaci. Možné komplikace: • Hematom v místě přístupu • Pseudoaneurysma • Akutní infarkt myokardu • Arytmie tepu • Angina pectoris • Arteriální perforace • Vaskulární spasmus • Smrt • Mozkové cirkulační poruchy • Celkové krváceni • Vedlejší účinky vyplývající z doprovodné medikace (viz odpovídající příbalový leták) • Distální embolie • Vznik trombu • Ruptura tepny • Disekce koronární tepny • Hypotenze • Fibrilace komor • Ischemie • Arteriovenózní pištěl • Palpitace • Cévní komplikace vyžadující chirurgický zákrok • Alergie na kontrastní látky • Infekce • Cévní trauma s nutnosti chirurgického zákroku nebo reintervence • Neodkladná operace koronárním bypassem (CABG) • Totální uzávěr koronární arterie • Restenóza. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.