Optilene® Mesh 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Univerzální lehká síťka pro operaci tříselné kýly a kýly v jizvě

 • Univerzální lehká síťka, která v sobě kombinuje koncept lehké konstrukce a možnost excelentní manipulace. 
 • Je to lehká, homogenně elastická síťka s velkými póry.
 • Odolná síťka s výbornou schopností se roztáhnout. 
 • Modré vodící linky umožňují síťku správně umístit.
 • Poskytuje optimální možnost manipulace při otevřené operaci i při laparoskopii.
 • Je vhodná pro všechny operace kýl.

Výhody:

 • Vyztužená vlákna 
 • Lehká, vyhovující a pevná 
 • Zcela transparentní 

Indikace:

 • Tříselná kýla 
 • Kýla v jizvě 
 • Rekonstrukce hrudní stěny 

Optilene® Mesh je kýlní síťka, která je zdravotnickým prostředkem sloužícím k zesílení struktur vazivových tkání. Je vyroben z monofilního polypropylenu, upleteného do tvarově stálé, tenké a pružné sítě, která se po implantaci přizpůsobí vyskytujícímu se podélnému a příčnému natahování vazivové tkáně. Dodává se v nebarvené podobě a s modrými proužky barvenými ftalokyanovou mědí (ftalokyanát měďnatý). Indikace použití: Zesilující materiál používaný při slabosti vazivové tkáně: na opravu kýly v jizvě a na opravu tříselné kýly. Optilene® Mesh je vhodný jak ke konvenčnímu, tak i k laparoskopickému použití. Účinek implantátu: Proces přihojeni je ovlivňován především porézností implantátu. Díky definované velikosti pórů se dosahuje stejnoměrného prorůstání tkáně bez vzniku napětí. Optilene® Mesh se vyznačuje tenkou, ale nanejvýš tvarově stálou síťovou strukturou. Optimálně se přizpůsobuje podélným a příčným pohybům vyvolaným pohyby těla pacienta a kontrakcemi svalů. Varování: Abychom vyloučili srůsty, musíme bezpodmínečně zabránit přímému kontaktu Optilene® Mesh s vnitřními orgány (střevem apod.). Spolu se síťkou Optilene® Mesh doporučujeme používat neresorbovatelný šicí materiál, svorky nebo lepidla. Musí být umístěny nejméně 10 mm od okraje síťového implantátu. Nepoužívejte opakovaně. Při opakovaném použití se pacienti a uživatelé vystavují nebezpečí infekce a výrobek ztrácí na funkčnosti. Existuje riziko úrazu, onemocnění či smrti kvůli kontaminaci či snížené funkčnosti výrobku. Pro uskladnění nejsou požadovány žádné speciální podmínky. Vedlejší účinky: Vedlejší účinky spojené s používáním tohoto přípravku společně s jinými neresorbovatelnými síťkami mohou zahrnovat lokální podráždění v oblasti rány, záněty způsobené reakcí na cizí těleso, serom, hematom, infekce nebo píštěl, zpožděni v procesu hojení, porucha hojení ran, krvácení, neprůchodnost střev a intestinální léze, migrace, bolest, chronická bolest, pocit cizího těla, poškozeni nervů, dysestezie, prolaps orgánů a recidivy kýly. Systémové infekce mohou vést k ohrožení života. V důsledku přímého kontaktu síťky s vnitřními orgány může nastat enterokutánní píštěl, adheze střev s následnou střevní obstrukcí nebo perforací, chronická infekce, tvorba sinů a/nebo eroze síťky do vnitřních orgánů. Kontraindikace: Optilene® Mesh by se neměl používat: • v kontaminované a infikované krajině, • u dětí v růstové fázi. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Surgical, S.A. Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubí (Barcelona), Španělsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.