Silkam®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nevstřebatelný šicí materiál

Silkam® je nevstřebatelný, pletený a potahovaný šicí materiál vyrobený z vláken přírodního hedvábí. 

Je v zásadě indikován všude tam, kde se v chirurgické praxi obvykle používá nevstřebatelný šicí materiál. 

Silkam® se vyrábí v černé barvě.

Indikace:

  • Obecná chirurgie
  • Sutura kůže
  • Stomatochirurgie
  • Neurochirurgie
  • Ligatury, podvazy

Silkam® je zdravotnický prostředek.