Souprava shuntů

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Speciální nástroje pro vložení AV shuntů pro dialýzované pacienty

Proč jsou tyto nástroje speciální? 

  • Tyto nástroje kombinují vlastnosti konvenčních nástrojů a mikro nástrojů.
  • Pracovní hroty podle větších průměrů cév.
  • Speciální oválný design rukojeti pro ergonomickou a přesnou práci.

 Nástroje:

  • Mikro nůžky, rovné.
  • Mikro nůžky, zahnutá jedna čepel se špičatou sodnou
  • Pinzeta micro-ring.
  • Samozádržný retraktor – speciální design – zamotání šití je minulostí.

Souprava speciálních nástrojů:

  • Nástroje hrají hlavní roli u soupravy speciálních nástrojů pro vaskulární chirurgii, která zahrnuje kromě nástrojů DIADUST atraumatické cévní svorky Alpha a další nástroje.

Indikace:

  • Speciální nástroje pro operaci cév, které mají průměr od 4 do 6 mm. 
  • Zvláště vhodné pro shuntové operace a reoperace.

Klinický konzultant: 
Prof. Dr. med. Gottfried Müller
Caritas Hospital Bad Mergentheim
Uhlandstrasse 7
979 80 Bad Mergentheim, Německo
 

Nástroje s pružinovou rukojetí jsou zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je, že se používají univerzálně ve všech oborech chirurgie. Indikace: Použití univerzálně ve všech oborech chirurgie. Kontraindikace: Lékařské nebo chirurgické stavy (např. komorbidity), které mohou zhatit výsledek operace. V případě výskytu relativních kontraindikací rozhoduje uživatel o individuálním použití výrobku. Bezpečnostní pokyny: Všeobecné bezpečnostní pokyny: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: • Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. • Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. • Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. • Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. • Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. • Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Upozornění: Uživatel je povinen všechny závažné události, které vznikly v souvislosti s výrobkem, nahlásit výrobci a kompetentnímu úřadu státu, ve kterém má uživatel sídlo. Pokyny k operačním zákrokům: Uživatel nese zodpovědnost za odborné provedení operačního zákroku. Předpokladem pro úspěšné používání tohoto výrobku je patřičné klinické vzdělání i teoretické a praktické zvládnutí potřebných operačních technik, včetně používání tohoto výrobku. Uživatel je povinen vyzvednout si informace u výrobce, pokud existuje nejasná předoperační situace ohledně použití výrobku. Rizika: Nebezpečí úrazu a/nebo nesprávného fungování! • Před každým použitím výrobek zkontrolujte, zda neobsahuje uvolněné, zlomené, prasklé, opotřebené nebo ulomené části. • Před každým použitím proveďte funkční zkoušku. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.