Sterilit® I lubricant

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Olejový sprej STERILIT I JG600

Olej Aesculap na nástroje k lubrikaci kloubových součástí, zámků atd. před sterilizací.

  • Mazací a korozivzdorný účinek
  • Na povrchu vytváří vodou nepropustný olejový film.
  • Zabraňuje oxidaci povrchu a krustování.
  • Dodáván ve spreji o objemu 300 ml s nástavcem pro přesnou aplikaci.
  • Základní jednotkové balení: 6 ks
  • Katalogové číslo: JG 600

Olejový sprej Sterilit® I je zdravotnický prostředek. Účelem zdravotnického prostředku je promazání chirurgických nástrojů a je vhodný pro sterilizaci horkým vzduchem max. do 180 °C. Sterilit® I se používá před sterilizací. Indikace: Olejový sprej Sterilit® I je validován pro proces parní sterilizace podle EN ISO 17665-1 a je vhodný pro sterilizaci horkým vzduchem max. do 180 °C. Sterilit® I se používá před sterilizací. Kontraindikace: Nejsou známy kontraindikace. Bezpečnostní pokyny: Bezpečná manipulace a příprava k použití. Používejte pouze před sterilizací. Skladujte v chladu na místě chráněném před světlem. Respektujte datum minimální trvanlivosti. Před použitím Sterilit® I předměty, které mají byt promazány, vyčistěte podle návodu k použití. Sprejová nádobka je pod tlakem: Chraňte před přímým slunečním zářením a před teplotami nad 50 °C. Nádobku ani po vypotřebení obsahu neotvírejte násilím a nespalujte. Nestříkejte proti plamenům ani na žhavé předměty. Udržujte mimo dosah zdrojů vznícení. Nekuřte. Udržujte mimo dosah dětí. Vždy dostatečně větrejte pro zamezení vzniku výbušných směsí. Prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho. Použití: Otevřené klouby nástrojů krátce naolejujte před zkouškou fungování a sterilizací. Pro obtížně přístupná místa používejte přiloženou plastovou trubičku. Olejový sprej aplikujte přímo na oblast kloubu. Olej rovnoměrně rozdělte opakovaným otvíráním a zavíráním přístroje. Přebytečný olej setřete tkaninou nepouštějící vlas. Teplotu horkého vzduchu omezte na 180 °C, Zvláště při horkovzdušné sterilizaci olejujte cíleně pouze klouby. Přebytečný olej z povrchů setřete, protože jinak by došlo ke vzniku hnědého zbarvení na povrchu, způsobeného zuhelnatělým olejem. Varování: Škodí vodním organismům, ve vodách může mít dlouhodobé škodlivé účinky! Zamezte uvolňování do životního prostředí. Opatřete si zvláštní pokyny/prostudujte si bezpečnostní list. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.