SUSI Clinic Line (Klinická řada SUSI)

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Chirurgické nástroje pro jednorázové použití určené pro standardní oddělení a oddělení naléhavé péče

V rozvíjející se řadě SUSI Clinic Line jsme se zaměřili zvláště na požadavky standardních a ambulantní oddělení.
V těchto oblastech je zásadní, abychom měli sterilní, funkční a bezpečné chirurgické nástroje, které jsou okamžitě k dispozici a mají nízké provozní náklady.
Řada SUSI Clinic Line nabízí následující spektrum chirurgických nástrojů:

 • Samozáchytný rozvěrač Weitlaner
 • Rozvěrač Roux
 • Svorka na hadici
 • Kleště na tampóny,na krytí rány
 • Jemné nůžky
 • Chirurgické nůžky
 • Preparační nůžky Metzenbaum
 • Svorky Adson
 • Preparační kleště
 • Tkáňovésvorky
 • Smyčka na mandle
 • Svorky Mosquito
 • Hemostatické kleště
 • Držák jehly
 • Ostrá kyreta
 • Bipolární koagulačnípinzeta
 • Bipolární kabel

Bezpečnost
SUSI chrání před rizikem zkřížené kontaminace chirurgickými nástroji, která se týká zvláště vCJD.

Jištění jakosti na operačním sále

 • Se SUSI vždy používáte nový nástroj, který zajišťuje 100 % funkčnost pro zamýšlené použití
 • SUSI nástroje budou dodávány sterilní v obalu a jsou sterilizovány prostřednictvím validovaného procesu
 • Ekonomická hlediska
 • SUSI poskytuje jasné rozvržení nákladů podle DRG
 • SUSI vede ke snížení nákladů na sterilizaci v nemocnici

Materiál
SUSI nástroje jsou vyrobeny z vysoce výkonného polyamidu. Speciální složení tohoto vysoce kvalitního polymeru zajistí mimořádnou kvalitu a poskytuje optimální mechanické vlastnosti pro zamýšlenou funkci každého nástroje. Tento materiál zajišťuje bezpečnou, snadnou a pro prostředí šetrnou likvidaci spálením v rámci pravidelného systému likvidace odpadu v nemocnici.

Balení
SUSI nástroje jsou balené sterilně v jednotlivém odlepovacím balení. Tato jednotlivá odlepovací balení jsou uložena v krabicích obsahujících uvedené množství jednotek tak, jak je popsáno v brožurách SUSI.

Kontakt

Pro další informace kontaktujte, prosím, svého zástupce divize Aesculap nebo napište e-mail na adresu e-mail: susi@aesculap.de