SUSI Clinic Line (Klinická řada SUSI)

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Chirurgické nástroje pro jednorázové použití určené pro standardní oddělení a oddělení naléhavé péče

V rozvíjející se řadě SUSI Clinic Line jsme se zaměřili zvláště na požadavky standardních a ambulantní oddělení.

V těchto oblastech je zásadní, abychom měli sterilní, funkční a bezpečné chirurgické nástroje, které jsou okamžitě k dispozici a mají nízké provozní náklady.

Řada SUSI Clinic Line nabízí následující spektrum chirurgických nástrojů:

 • Samozáchytný rozvěrač Weitlaner
 • Rozvěrač Roux
 • Svorka na hadici
 • Kleště na tampony,na krytí rány
 • Jemné nůžky
 • Chirurgické nůžky
 • Preparační nůžky Metzenbaum
 • Svorky Adson
 • Preparační kleště
 • Tkáňové svorky
 • Smyčka na mandle
 • Svorky Mosquito
 • Hemostatické kleště
 • Držák jehly
 • Ostrá kyreta
 • Bipolární koagulační pinzeta
 • Bipolární kabel

Bezpečnost:
SUSI chrání před rizikem zkřížené kontaminace chirurgickými nástroji, která se týká zvláště vCJD.

Jištění jakosti na operačním sále:

 • Se SUSI vždy používáte nový nástroj, který zajišťuje 100% funkčnost pro zamýšlené použití.
 • SUSI nástroje budou dodávány sterilní v obalu a jsou sterilizovány prostřednictvím validovaného procesu.
 • Ekonomická hlediska.
 • SUSI poskytuje jasné rozvržení nákladů podle DRG.
 • SUSI vede ke snížení nákladů na sterilizaci v nemocnici.

Materiál:
SUSI nástroje jsou vyrobeny z vysoce výkonného polyamidu. Speciální složení tohoto vysoce kvalitního polymeru zajistí mimořádnou kvalitu a poskytuje optimální mechanické vlastnosti pro zamýšlenou funkci každého nástroje. 

Tento materiál zajišťuje bezpečnou, snadnou a pro prostředí šetrnou likvidaci spálením v rámci pravidelného systému likvidace odpadu v nemocnici.

Balení:
SUSI nástroje jsou balené sterilně v jednotlivém odlepovacím balení. Tato jednotlivá odlepovací balení jsou uložena v krabicích obsahujících uvedené množství jednotek tak, jak je popsáno v brožurách SUSI.

Pro další informace kontaktujte, prosím, našeho zástupce nebo napište e-mail na adresu: susi@aesculap.de .

SUSI Clinic Line (Klinická řada SUSI) je zdravotnický prostředek.