Systém trokarů MIT pro opakované použití

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Generace stavebnicových trokarů se silikonovým ventilem

Centrální část systému trokarů MIT tvoří silikonový ventilový uzávěr, který je možné resterilizovat. Stavebnicový design zajišťuje individualitu a kompatibilitu jednotlivých komponent. Zvláštní pozornost byla věnována aspektům tření nástroje, resterilizaci komponent a rovněž ekonomickým hlediskům. Systém je k dispozici v průměrech 5, 7, 10 a 13 mm. 

Dostupné komponenty 

  • 60, 110 a 150 mm 
  •  Plastové násady trokaru 
  •  Flexibilní trokary pro mini-laparotomii

Výhody

  • Opakované použití
  • Úspora
  • Kompatibilita
  • Snadné použití a čištění
  • Barevné kódování

Indikace

Laparoskopické indikace (obecná chirurgie, gynekologie, urologie)