Targon® F

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém zajištěného hřebování femuru

Universal - femur:

  • Univerzální zajištěný hřeb Targon® F je vhodný pro všechny indikace předvrtaného hřebování femuru.
  • Tři otvory pro zajištění přímo na distálním konci hřebu umožňují maximální využití této standardní metody na osteosyntézu femuru, dokonce i v hraničních indikacích.
  • Anatomické zakřivení (poloměr 2 000 mm) usnadňuje zavedení hřebu a snižuje riziko perforace kortikalis nebo torze hřebu.
  • Adaptované průměry proximálního konce hřebu brání dalšímu zapadnutí.
  • Dvojité šikmé proximální otvory pro zajištění umožňují použití hřebu jak pro levý, tak i pravý femur.

Solid Titan - femur:

  • Zajištěný titanový hřeb na femur Targon® F je určen pro nepředvrtanou primární osteosyntézu zlomeniny diafýzy se závažným poškozením měkkých tkání. Nepředvrtanému titanovému hřebu do femuru se dává přednost před předvrtanou ocelovou verzí, zejména u polytraumatizovaných pacientů. Kompaktní hřeby, vyrobené ze slitiny titanu, snižují u otevřených zlomenin riziko infekce. Vysoká schopnost materiálu odolávat střídavé zátěži poskytuje hřebu vysokou únavovou pevnost.
  • Tři drážky na femorálním hřebu mají drenážní funkci a snižují tak nitrodřeňový tlak během implantace. Navíc umožňují lepší endostální revaskularizaci.
  • Tři otvory pro zajištění přímo na distálním konci hřebu umožňují maximální využití této standardní metody na osteosyntézu femuru, dokonce i v hraničních indikacích.
  • Kontinuální plochý závit usnadňuje vynětí šroubu. Nedochází k laterální migraci.