Targon® H

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém nitrodřeňového hřebování zlomenin diafýzy humeru

Výběr vhodného operačního přístupu není jen otázkou osobních preferencí chirurga. 

Výraznou výhodou retrográdního hřebování je extraartikulární přístup. Retrográdní výkon je ale tím problematičtější (např. riziko zlomeniny v oblasti inzerce hřebu), čím distálněji probíhá lomná linie fraktury. Dokonce i u velmi proximálních zlomenin diafýzy probíhajících může být retrográdní implantace intramedulárního hřebu komplikována nedostatečným ukotvením jistících šroubů v metafýze (např. uvolněním šroubů v osteoporotické kosti). Cílič a otvory pro hřeby však dokonale odpovídají potřebám obou operačních metod.

Targon® H je zdravotnický prostředek.