Targon® H - humerus

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Systém nitrodřeňového hřebování zlomenin diafýzy humeru

Výběr vhodného operačního přístupu není jen otázkou osobních preferencí chirurga. Výraznou výhodou retrográdního hřebování je extraartikulární přístup. Retrográdní výkon je ale tím problematičtější (např. riziko zlomeniny v oblasti inzerce hřebu), čím distálněji probíhá lomná linie fraktury. Dokonce i u velmi proximálních zlomenin diafýzy probíhajících může být retrográdní implantace intramedulárního hřebu komplikována nedostatečným ukotvením jistících šroubů v metafýze (např. uvolněním šroubů v osteoporotické kosti). Cílič a otvory pro hřeby však dokonale odpovídají potřebám obou operačních metod.