Targon® PFT – proximální femur

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Nový nitrodřeňový hřeb na zlomeniny proximálního femuru.

Nový systém nitrodřeňového hřebování zlomenin proximálního femuru Targon® PFT je určen k rychlé a bezpečné léčbě všech trochanterických zlomenin. Inovovaný cílič je vhodný pro všechny CCD úhly a jeho optimalizovaná geometrie umožňuje provádět kratší a méně invazivní incize. Barevné značené a zjednodušené instrumentárium výrazně zkrátí operační dobu.
Teleskopický systém hřebu Targon® PFT zajišťuje účinný skluz proximálního fragmentu zlomeniny. Nový šroub TeleScrew, vytvořený spojením pouzdra a šroubu, usnadňuje zavedení implantátu a zkracuje dobu operace. Kraniální migraci šroubu TeleScrew brání integrovaná distrakční zarážka. Laterálně je TeleScrew zajištěn ve stabilním úhlu ke hřebu, což brání zpětnému posunu. Nový závit šroubu TeleScrew má větší kontaktní plochu s kostí, což významně zlepšuje uchycení šroubu zejména v osteoporotické kosti.