Targon® PFT

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nový nitrodřeňový hřeb na zlomeniny proximálního femuru

Nový systém nitrodřeňového hřebování zlomenin proximálního femuru Targon® PFT je určen k rychlé a bezpečné léčbě všech trochanterických zlomenin. 

Inovovaný cílič je vhodný pro všechny CCD úhly a jeho optimalizovaná geometrie umožňuje provádět kratší a méně invazivní incize. Barevné značené a zjednodušené instrumentárium výrazně zkrátí operační dobu.

Teleskopický systém hřebu Targon® PFT zajišťuje účinný skluz proximálního fragmentu zlomeniny. 

Nový šroub TeleScrew, vytvořený spojením pouzdra a šroubu, usnadňuje zavedení implantátu a zkracuje dobu operace. Kraniální migraci šroubu TeleScrew brání integrovaná distrakční zarážka. Laterálně je TeleScrew zajištěn ve stabilním úhlu ke hřebu, což brání zpětnému posunu. Nový závit šroubu TeleScrew má větší kontaktní plochu s kostí, což významně zlepšuje uchycení šroubu zejména v osteoporotické kosti. 
 

Targon® PFT je zdravotnický prostředek.