Targon® TX

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nový nitrodřeňový hřeb na zlomeniny tibie

Nový hřeb Targon® TX slouží k dokonalejšímu nitrodřeňovému hřebování v nejproximálnějších a nejdistálnějších částech tibie, přičemž výrazně zvyšuje stabilitu fixace. 

Multidiekcionální umístění proximálních zajišťovacích šroubů zajišťuje dokonalou úhlově stabilní fixaci zlomeniny v různých úrovních lomné linie. 

K dispozici jsou i krátké hřeby v kompaktní a kanylované verzi, které lze kompletně zajistit pomocí cíliče. Dlouhé hřeby se vyrábějí kanylované. 

Proximální dynamický otvor pro kompresi a dynamickou fixaci umožňuje léčit zlomeninu flexibilně, podle individuálních podmínek. 

Barevně odlišené ergonomické nástroje usnadňují průběh operace a umožňují intuitivní orientaci v instrumentáriu.

Targon® TX je zdravotnický prostředek.