Uni-Graft® K DV Patch

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Impregnovaná polyesterová záplata

Dvojitá velurová záplata impregnovaná vstřebatelnou modifikovanou želatinou. Záplata Uni-Graft® K DV Patch je při implantaci nepropustná pro krev. 

Patentovaná technologie impregnace Uni-Graft® je bezaldehydová, což zajišťuje maximální biokompatibilitu a uživatelskou bezpečnost.

Velikost: 1x7 cm, 2x9 cm, 3x4 cm

Výhody:

  • Skutečně nulová poréznost v době implantace
  • Technologie impregnace bez formaldehydu
  • Nízkotrombogenní želatina
  • Minimální průsak u sutury
  • Žádné protržení v linii sutury

Indikace:

Záplatování na karotidě, a. profunda, kyčelní a femorální arterii.

Uni-Graft® K DV Patch je zdravotnický prostředek.