Uni-Graft® K DV

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Impregnovaný pletený polyesterový štěp

Pletená dvojitá velurová cévní protéza z tenkých polyesterových vláken, která jsou impregnována vstřebatelnou modifikovanou želatinou. Tato speciální úprava snižuje počáteční poréznost štěpu v době implantace z přibližně 1900 ml/min/cm² na 0 ml/min/cm². 

Patentovaná technologie impregnace Uni-Graft® je bezaldehydová (nepoužívá se glutaraldehyd ani formaldehyd), což maximalizuje biokompatibilitu a bezpečnost pro uživatele.

Upřesnění:

 • Rovné protézy: průměr 6 - 38 mm, různé délky 
 • Bifurkační protézy: průměr 12 - 24 mm, délka 40 cm 
 • Axilo-bifemorální protézy: průměr 8 - 10 mm, délka 100 cm 
 • Zužující se: kónický průměr 8 až 6 mm, délka 60 cm

Výhody:

 • Skutečně nulová poréznost
 • Technologie impregnace bez použití aldehydů
 • Nízkotrombogenní želatina
 • Dvojitá velurová struktura zajišťuje dobré přihojení protézy
 • Není třeba upravovat proti sraženinám – připraveno na okamžitou implantaci
 • Vysoká retence sutury
 • Dodává se také v zúžené konfigurac

Indikace:

 • Rekonstrukční zákroky na aortě a v periferních artériích
 • Extra-anatomické zákroky
 • Pacienti s poruchami srážlivosti
 • Naléhavé chirurgické zákroky

Uni-Graft® K DV je zdravotnický prostředek. Uni-Graft® K DV je stávková dvouvelurová cévní protéza z polyesteru (polyetylentereftalátu), která je impregnována vstřebatelnou modifikovanou bovinní želatinou (Polygelinem). Díky této impregnaci je v okamžiku implantace výchozí poréznost textilní protézy snížena z asi 1900 ml/min/cm2 na 0 ml/min/cm2. Cévní protézy Uni-Graft® K DV všech tvarů přicházejí do distribuční sítě již sterilizované zářením. Indikace: Rekonstrukční výkony na aortě a na periferních cévách minimálního průsvitu 6 mm, dále jako axilo(bi)femorální bypass; lze je použít i u nemocných vyžadujících chronické heparinizace, u pacientů s poruchami srážlivosti a u neodkladných výkonů. Kontraindikace: • Cévní protéza se nesmí použít v infikovaném terénu. • Nepoužívejte při alergiích na součásti protézy. Bezpečnostní pokyny při použití: Podle indikace (účelu) a anatomických podmínek se vyberte vhodný tvar, délku a průsvit protézy. Předsrážení vlastní krví nemocného není nutné, protože protéza je absolutně vodotěsná. K našívání cévní protézy se používá v cévní chirurgii obvyklý šicí materiál s atraumatickými jehlami, jejichž dřík má kruhovitý průřez. Protézu nutno všívat „pod lehkým tahem“. Nadměrnému natažení protézy je třeba se vyhnout. Protéza se smí jen lehce roztáhnout, aby se vrapování právě narovnalo. Pokud je nutné protézu uzavřít svorkou, musejí být čelisti svorek kryty měkkým povlakem, aby nedošlo k poranění svazků vláken protézy. Dle současných platných doporučení Německé společnosti cévní chirurgie (DGG) (cévní chirurgie a endovaskulární), je možné použít antibiotikum (např. Rifampicin) na cévní protézu jako profylaxi. Celý povrch cévní protézy musí být v tomto případě zcela ponořen do roztoku antibiotika. Toho je možné dosáhnout opatrným roztažením cévní protézy. Příprava vodící linkou opatřených cévních protéz ke spojení konce ke straně/zešikmení protézy se provede tak, aby hrot vznikající vedením řezu na proximálním konci bifurkace ležel mezi oběma orientačními linkami. U distální spojky se musí řez vést tak, aby nedošlo k otočení ramene protézy (vedoucí linka musí být vždy vpředu). Rizika a vedlejší účinky: V souvislosti s implantací cévní protézy se příležitostně mohou objevit krvácení, ucpání protézy, infekce v ráně, výduť v oblasti spojení, dilatace protézy, embolie, vznik séromu, stenózy či jiné reakce v okolí protézy. Tyto známé komplikace cévní chirurgie mají většinou souvislost s nemocí samotnou. Takové komplikace se nedají během operace zcela vyloučit. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.