Urecath®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Ureterální katetrové soupravy k retrográdnímu a antegrádnímu vnitřnímu dlahování

  • rtg kontrastní

Katetr z Certonu®

  • ze speciálního polyuretanu zkoušeného dle GMP, biokompatibilní, termoelastický
  • značení délky
  • boční otvory po celé délce
  • zatočený proximální konec (prům. 2 cm)
  • rtg - plně kontrastní

Zavaděč

  • 1,1x900 mm chromniklová ocel s umělohmotným povrchem (pro Ch 6-9)

Svorka
Těsnící čepička k cystoskopu
Poziční objímka
Dvojité balení, sterilní
S Tiemanovým hrotem, měchýřovitý konec otevřený