Ureofix® 112 Plus

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Uzavřený systém sběru moči

  • Transparentní kapková komůrka a antirefluxní chlopeň.
  • Výpustný systém ve spodní části sáčku s uzávěrem k prevenci dekontaminace.
  • Integrovaný odběrový port v úrovni konektoru.
  • 2 l sterilní odvzdušněný sběrný sáček.
  • Spojovací hadice délky 110 cm s posuvnou a fixační svorkou.
  • Antibakteriální kapková komůrka s ochrannou membránou.
  • Jeden pár sterilních rukavic bez obsahu latexu k hygienické výměně setu.

Ureofix® 112 Plus je zdravotnický prostředek.