Uro-Tainer® M 0,9% NaCl

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Proplachový systém pro močové katétry

  • Je opatřen portem pro aditiva a lze jej použít k podávání naordinovaných léčiv přímo do močového měchýře.
  • Koncern B. Braun vyrábí také širokou řadu doplňků, které umožňují přidat, instalovat a aplikovat léčivé přípravky.
  • Roztok je sterilní a izotonický. Neobsahuje žádné konzervační látky.
  • Dávkování dle předpisu. 
  • Složení: chlorid sodný 9 g/l, s portem pro aditiva.

Udržovací roztok pro uretrální a suprapubické katétry. Uro-Tainer® M 0,9% NaCl je roztok pro intravezikální instilaci léčiv, jako jsou antibiotika, dezinficiencia, cytotoxické látky, antimykotika, kortikosteroidy, atd. přes dlouhodobě zavedený močový katétr na jedno použití. Jedná se o sterilní zdravotnické prostředky bez endotoxinů připravené k použití ve vacích bez obsahu PVC. Nepoužívejte Uro-Tainer® v případě hypersenzitivity (alergie) na jakoukoliv ze složek roztoku, v případě cystitidy nebo jiných urogenitálních onemocnění, několik dní po operaci močového měchýře nebo močového traktu. Před použitím prostředku Uro-Tainer® se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Za žádných okolností nesmí být roztok NaCl 0,9% podán injekčně nebo infuzí. Roztok NaCl 0,9% nechte vykapat z vaku Urotainer® na základě působení gravitace. Při aplikaci použijte aseptickou techniku. Před použitím se doporučuje dezinfikovat port. Tento systém je určen k jednorázovému použití. Po otevření neodkladně spotřebujte a zlikvidujte. Vak Uro-Tainer® M je dodáván sterilní a smí být z obalu vyjmut až těsně před použitím. Jestliže přidáváte léčivo, nahlédněte do pokynů výrobce a ověřte si jeho kompatibilitu s roztokem NaCl 0,9%. Při přidávání cytotoxických léků je nezbytné nahlédnout do zvláštních opatření v pokynech výrobce: kontraindikace, příprava, podávání. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG se sídlem na adrese Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.