Vario Version

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určeny pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích společnosti B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky, dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů.Jsem si vědom rizik spojených s výše uvedenou informací a jsem odborníkem dle zákona č. 40/1995 Sb. o reklamě v znění pozdějších předpisů?

Potvrdit Odmítnout

Skládá se z těla kontejneru, vnitřního a vnějšího víka. Permanentní filtr – volitelný.

  • Vnější víko poskytuje mimořádnou ochranu proti prachu a tekutinám a poskytuje zabezpečení proti poškození během transportu. 
  • Vnitřní a vnější víka jsou vyměnitelná jako jednotka. 
  • Vnější víko může být vyměněno z venku, např. mimo operační sál - kontejnery zůstanou uzavřené a obsah sterilní.