Vario Version

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém sterilizačního kontejneru

  • Skládá se z těla kontejneru, vnitřního a vnějšího víka. Permanentní filtr – volitelný.
  • Vnější víko poskytuje mimořádnou ochranu proti prachu a tekutinám a poskytuje zabezpečení proti poškození během transportu. 
  • Vnitřní a vnější víka jsou vyměnitelná jako jednotka. 
  • Vnější víko může být vyměněno z venku, např. mimo operační sál - kontejnery zůstanou uzavřené a obsah sterilní.

Vario Version je zdravotnický prostředek.