Vyšetřovací přístroje

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Rigidní autoklávovatelné endoskopy

Vysoce kvalitní endoskopy hrají klíčovou roli v zajištění úspěšného chirurgického výkonu.

Endoskop je důležitou součástí zobrazovacího postupu. Je to čistě optický systém, který přenáší obraz z tělní dutiny do čipu kamery přes systém skleněných tyčovitých čoček. Kromě toho přenáší endoskop světlo do tělní dutiny. Moderní endoskopy mohou být autoklavovány nebo chemicky sterilizovány. Pro ochranu křehkých tyčovitých čoček jsou k dispozici speciálně navržená síta s držáky.

Vlastnosti:

 • Rigidní systém endoskopu s různými průměry a pracovními délkami.
 • Různé úhly pohledu.
 • Může být připojený na světelné kabely různých dodavatelů.
 • Může být připojený na standardní lékařské čipové kamery.

Výhody:

 • Extrémně pevný díky vnějšímu pouzdru z nerezavějící oceli.
 • Vynikající a rovnoměrná distribuce světla díky optimalizovaným optickým vláknům.
 • Mimořádná hloubka pohledu.
 • Možné autoklávovat a je Steris/Sterrad kompatibilní.
 • Safírové sklo odolné proti poškrábání na distálním a proximálním konci.
 • Všechny endoskopy jsou plně HD kompatibilní.

Indikace:

 • Laparoskopie 
 • Artroskopie 
 • Neuroendoskopie 
 • ORL 
 • Gynekologie 
 • Urologie

Rigidní autoklávovatelné endoskopy jsou zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je vizualizace tělesných dutin. Indikace: Vizualizace tělesných dutin. Kontraindikace: Použití mimo určenou oblast použití. Bezpečnostní pokyny: Zajistěte, aby se distální konec endoskopu nebo přípoj světlovodu nedotýkal při zapnutém zdroji světla žádné lidské tkáně ani žádné lehce zápalné nebo na teplo citlivé látky. Při společném provozu endoskopu s VF elektrodami je zapotřebí dbát na to, aby byl VF proud aktivovaný pouze pod vizuální kontrolou. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.