Hadička angiografická pro Angiodyn

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Angiodyn vysokotlaká hadička pro angiografické zákroky

Materiál: opletený PUR (velmi pružný)

  • Tlaková stabilita testovaná do 82 bar / 1 200 psi.
  • Koncovka Luer lock zástrčka / zásuvka s rotačním adaptérem.
  • Jednotlivé sterilní hadičky se dodávají v různých délkách (25 cm / 50 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm a 200 cm).

Materiál: PVC (pružný)

  • Tlaková stabilita testovaná do 70 bar / 1 000 psi.
  • Jednotlivé sterilní hadičky se dodávají v různých délkách.
  • S rotačním adaptérem v délkách (25 cm / 50 cm / 75 cm / 100 cm / 120 cm / 150 cm a 180 cm).

Výhody:

  • Průhledné provedení, umožňující vizuální kontrolu.
  • Délka hadiček pro všechna použití.
  • Koncovka Luer lock.

Angiodyn vysokotlaká hadička je zdravotnický prostředek určený pro angiografické zákroky pro vizuální kontrolu, ke spojování komponent nebo jako prodlužovací prvek. Sortiment je buď z materiálu PUR (velni pružný) – délky 25, 50, 75, 100, 120 a 200 cm s tlakovou stabilitou do 82 bar/1200 psi. Nebo z PVC (pružný) – délky 25, 50, 75, 100, 120, 150 a 180 cm s tlakovou stabilitou do 70 bar/1000 psi. Produkt je průhledném provedení, umožňujícím vizuální kontrolu. Koncovka Luer lock. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.